shadow

 

 

Samo kliknięcie nie wystarczy ! 

#ReferendumKosakowo

Żeby tak się stało należy wydrukować i wypełnić kartę popierającą wniosek o zwołanie referendum w Gminie Kosakowo klikając ten link http://kosakowo.org/?p=5568 , podpisać i przesłać SMS lub zadzwonić tel. 786-807-857 informując, gdzie i kiedy możemy dokonać odbioru lub dostarczyć pustą wydrukowaną kartę. Karty zbieramy do 16 kwietnia 2022 r.

Informację można także przesłać Messengerem do:

Bartnicki Bartosz , Eunika Niemc, Henryk Palczewski,Katarzyna Hyjek, Agnieszka Słowik

      

Jako wstęp do tematu niech posłuży (link do dyskusji na FB)

23,56 zł miesięcznie obciąży każdego mieszkańca dojeżdżającego do pracy przez Kosakowo z Mostów, Rewy i Mechelinek, który będzie zmuszony korzystać z Wariantu 4, czyli trasy dłuższej od dotychczasowej o 400 m, a 565.449,70 zł to łączny roczny koszt dla 2000 kierowców wymienionych miejscowości. Szczegóły wyliczeń w tabeli poniżej.

Wariant 4 zamiast stworzyć lepsze warunki komunikacyjne dla mieszkańców Pierwoszyna, a zarazem odciążyć ich od tranzytowego ruchu drogowego, pogorszy ich sytuację – mieszkańcy będą stali w korku w Pierwoszynie czekając na włączenie się do ruchu w kierunku na Kosakowo czy Rumię.

Wybierając Centralną Obwodnicę Kosakowa – COK wyeliminujemy te problemy.

Którą z poniższych inwestycji drogowych Wójt Gminy Kosakowo ma rozpocząć i zrealizować jako pierwszą według przebiegu jak na rysunku:

Centralna Obwodnica Kosakowa (COK) – biegnąca od ul. Derdowskiego w Kosakowie (na południe od ronda im. Obrońców Kępy Oksywskiej) do ul. Rumskiej w Dębogórzu (na wysokości bazy paliwowej). Zakładanym celem jest odciążenie Kosakowa i Pierwoszyna od tranzytowego ruchu drogowego.

Obwodnica Pierwoszyna według Wariantu 4 – biegnąca od ronda im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Kosakowie do ul. Gdyńskiej w Mostach. Zakładanym celem jest odciążenie Pierwoszyna od tranzytowego ruchu drogowego.

Kliknij tabela porównania obu wariantów.

Centralna Obwodnica Kosakowa – COK eliminuje utrudnienia związane z Wariantem 4, jest krótsza oraz szybsza dla jadących tranzytem do Pucka, ale także do Dębogórza, a najważniejsze omija tereny zabudowane i odciąża ronda w Kosakowie.

Obwodnica Pierwoszyna to temat długoletniej historii. Pilność realizacji tej inwestycji powstała od momentu, gdy nawigacja GPS wskazuje trasę na Półwysep Helski przez naszą gminę jako najszybszą i najkrótszą.

Najbardziej cierpią mieszkańcy Pierwoszyna, ale i pozostali stojący w korkach na obu rondach. Ronda są obciążone nie tylko tranzytem, ale i samochodami jadącymi w stronę Dębogórza.

Referendum ma zapobiec błędnej decyzji Wójta, być może spowodowanej okolicznościami politycznymi, który do pewnego momentu sam określał wariant 1 jako najkorzystniejszy. Wybrany do projektowania i budowy obwodnicy Pierwoszyna Wariant 4, określony był podczas publicznej dyskusji 15 marca 2021 r. jako najgorszy (link do nagrania dyskusji). Wybór tego wariantu został głównie uzasadniony jako stwarzający mniej konfliktów społecznych. Największy przeciw w wyborze lepszego Wariantu 1 pochodził od Rady Parafialnej i właściciela posesji, przy której miała przebiegać droga (link do głosów sprzeciwu).

Ze względu na wady Wariantu 4 rozgorzała w mediach społecznościowych burzliwa dyskusja, w wyniku, której troje radnych Rady Gminy Kosakowo w grudniu 2021 r. złożyło projekt uchwały na rzecz zmiany przebiegu trasy pozwalającej przede wszystkim na rzeczywiste rozwiązanie najważniejszego problemu tj. ominięcia Kosakowa i Pierwoszyna przez jadących tranzytem w kierunku Pucka (link do projektu radnych). Niestety podczas posiedzenia Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 stycznia br. projekt uchwały przepadł.

Opinia Wójta (link do opinii) o propozycji radnych zawierała szereg zastrzeżeń, które zostały skorygowane w projekcie poddawanym pod referendum w sposób, który wytrąca argumenty ewentualnych przeciwników tego rozwiązania. Przebieg tej wersji przedstawiono na rysunku do pytania, nazywając trasę Centralną Obwodnicą Kosakowa – COK.

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie zalet i wad poszczególnych wariantów. W szczególności jednak należy zwrócić uwagę na dwa zasadnicze problemy, na które w żadnym wypadku nie może być zgody mieszkańców.

Z założenia Wariant 4 ma nie tylko przenieść ruch tranzytowy poza Pierwoszyno, ale także odciążyć miejscowość od ruchu lokalnego z Mostów, Rewy i Mechelinek. Zważywszy na fakt, że Wariant 4 wydłuża trasę przejazdu do Kosakowa o 400 m postanowiono zmusić ich do jazdy nową trasą organizując ruch przez Pierwoszyno podporządkowanym względem Wariantu 4. Jakkolwiek dla kierowców z Mostów, Rewy i Mechelinek będzie to znaczące utrudnienie, to dla kierowców z Pierwoszyna to już katastrofa, oni będą zmuszeni stać w korkach czekając na włączenie się do ruchu. Mieszkańcom Pierwoszyna stworzono problem z włączaniem się do ruchu jadąc w kierunku Kosakowa, jak i w kierunku do Pucka. Najtrafniejszy opis tej sytuacji zawarto w dwóch pismach.

W piśmie byłego Wójta, ale obecnego Członka Zarządu Powiatu Puckiego Jerzego Włudzika, który napisał odnosząc się do Wariantu 4 „Tłumaczenie, że kierowcy nie będą wybierać nowej drogi i pojadą starą przez Pierwoszyno jest łatwe do uniknięcia wprowadzając reorganizację kierunków ruchu drogowego”. (link do pisma)

Na czym ma polegać reorganizacja ruchu drogowego opisano w piśmie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18 marca 2021 r. (link do pisma) przebieg trasy Wariantu 4 „nie spowoduje oczekiwanego efektu ominięcia obszaru zabudowanego z uwagi na wydłużenie trasy dojazdu na kierunku Kosakowo-Rewa. Dla skierowania pojazdów na obwodnicę zaleca się upłynnienie ruchu na kierunku obwodnicy z włączeniem podporządkowanym drogi przez tereny zabudowane miejscowości Pierwoszyno.”

Najlepiej przedstawiono to na rysunku: (Zdjęcie nr 1 skrzyżowania z obwodnicą )

Historia związana z „obwodnicą” Pierwoszyna jest długa. Najlepiej została udokumentowana i przedstawiona w skardze na działalność Wójta, która została uznana przez Radę Gminy jako niezasadna.

Propozycja trasy COK jest swoistą deską ratunku i wyjściem kompromisowym w zaistniałej sytuacji można by nawet oczekiwać wsparcia władz gminy w przeprowadzeniu skutecznego referendum i posłuchać opinii mieszkańców.

 

Author

kosakowo.org

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.