shadow

  #ReferendumKosakowo

Referendum w Gminie Kosakowo: zbieramy podpisy poparcia dla inicjatywy referendum

Po raz pierwszy skorzystajmy z możliwości podjęcia decyzji w wielu żywotnych sprawach gminnych, jest to możliwe tylko poprzez referendum, w którym mieszkańcy mogą podjąć wiążącą decyzję, którą musi wykonać Wójt i Rada Gminy.

Od 18.02.2022 roku biegnie 60 dniowy termin na złożenie 1252 ważne podpisy osób ujętych w gminnym rejestrze wyborców. Zbieranie podpisów musimy przeprowadzić szybko i sprawnie. Przewidzieliśmy dwie możliwości składania podpisów:

  • Złożenie podpisu na kartach, które trafią do każdego mieszkania i domu w Gminie Kosakowo wraz z ulotką informacyjną. Podpisane karty po paru dniach będą odbierać przedstawiciele inicjatora referendum.
  • Sposób ułatwiający i przyspieszający zbieranie podpisów to kliknięcie w link do karty do podpisów w formacie do wydruku. oraz jej wydrukowanie i po złożeniu podpisów przesłanie informacji Messengerem do jednego z inicjatorów lub SMS pod nr : 786 807 857, z adresem, gdzie będzie karta do odbioru. Ustalimy z Państwem dogodny termin odbioru karty. Przewidujemy, że być może łatwiej dla Państwa będzie po prostu wrzucić kartę do skrzynki pocztowej pod adresem Mosty ul. Wiązowa 33 lub Kazimierz ul. Św. Marka 3.

Referendum gminne ma być przeprowadzane w 12 sprawach gminnych określonych w wyborze wariantu (pytanie nr 1) oraz odpowiedzi na jedenaście pytań (pytania nr 2-12) przedstawionych poniżej:

PYTANIE 1.

Którą z poniższych inwestycji drogowych Wójt Gminy Kosakowo ma rozpocząć i zrealizować jako pierwszą według przebiegu jak na rysunku:

  • Centralna Obwodnica Kosakowa (COK) – biegnąca od ul. Derdowskiego w Kosakowie (na południe od ronda im. Obrońców Kępy Oksywskiej) do ul. Rumskiej w Dębogórzu (na wysokości bazy paliwowej). Zakładanym celem jest odciążenie Kosakowa i Pierwoszyna od tranzytowego ruchu drogowego.

  • Obwodnica Pierwoszyna według Wariantu 4 – biegnąca od ronda im. Obrońców Kępy Oksywskiej Kosakowie do ul. Gdyńskiej w Mostach. Zakładanym celem jest odciążenie Pierwoszyna od tranzytowego ruchu drogowego.

PYTANIE 2.

Czy jesteś za sprzedażą przedsiębiorstwa spółki pod firmą Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, nabytego przez Gminę Kosakowo za 7,15 mln zł, a następnie przeznaczeniem pozyskanej kwoty na dofinansowanie budowy przedszkola w Pogórzu, którego rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2022 r.?

PYTANIE 3.

Czy jesteś za wstrzymaniem wszelkich decyzji, które w konsekwencji mają zwiększyć powierzchnię terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub zmienić parametry obecnych terenów zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Kosakowo, do czasu wybudowania na terenie całej Gminy Kosakowo utwardzonych dróg dojazdowych do zabudowy mieszkaniowej, w pierwszej kolejności dróg dojazdowych przy zabudowie mieszkaniowej, która powstała najwcześniej?

PYTANIE 4.

Czy jesteś za podjęciem niezbędnych działań, w tym w razie konieczności wejście na drogę sądową, mających na celu wyegzekwowanie od Gas Storage Poland Sp. z o.o. przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm, w celu odpowiedniego obniżenia natężenia hałasu i wibracji generowanych przez Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu (KPMG) Kosakowo przy ul. Rumskiej?

PYTANIE 5.

Czy jesteś za zleceniem przez Gminę Kosakowo niezależnych specjalistycznych badań solanki odprowadzanej z Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) Kosakowo do Zatoki Puckiej, w tym wykonania badań chemicznych ścieku solankowego w pełnym spektrum chemicznym z wyszczególnieniem stężenia soli w próbce (badania ciągłe przez okres 6 miesięcy), oraz w razie konieczności podjęciem odpowiednich działań wobec Gas Storage Poland Sp. z o.o. w celu zapewnienia ochrony środowiska?

PYTANIE 6.

Czy jesteś za podjęciem możliwych działań prawnych mających na celu przeniesienie obecnego wylotu solanki do Zatoki Puckiej w Mechelinkach poza Półwysep Helski na otwarte morze?

PYTANIE 7.

Czy jesteś za podjęciem niezbędnych działań, w tym w razie konieczności wejście na drogę sądową, mających na celu zaprzestanie bezprawnego (bez pozwolenia wodnoprawnego), odprowadzania ścieków kanałem ściekowym bez szczelnego dna o powierzchni ponad 2 ha, którym przepływają do Zatoki Puckiej z Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu Wybudowaniu, wsiąkając w grunt nad Głównym Zbiornikiem Wody Pitnej Nr 110, z którego pobierana jest woda pitna dla mieszkańców Gminy Kosakowo, poprzez zamknięcie odprowadzanych ścieków, na całym odcinku, w szczelnej rurze?

PYTANIE 8.

Czy jesteś za podjęciem wszelkich możliwych działań prawnych mających na celu odtworzenie pierwotnego biegu Zagórskiej Strugi w obrębach Kazimierz, Mosty, Mechelinki?

PYTANIE 9.

Czy jesteś za wprowadzeniem zasady podziału 50% środków, które w budżecie Gminy Kosakowo przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert, według zasady proporcjonalności do liczby punktów uzyskanych w klasyfikacji punktowej systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki?

PYTANIE 10.

Czy jesteś za kontynuacją dzierżawy obecnie zajmowanych pomieszczeń przez Kosakowski Klub Sportowy Neptun na warunkach określonych w umowie dzierżawy z 2015 r. w Centrum Sportowym Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 w celu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim w pomieszczeniach strzelnicy pneumatycznej?

PYTANIE 11.

Czy jesteś za kontynuowaniem umowy przez kolejne 10 lat na dotychczasowych warunkach na najem-dzierżawę części przystani morskiej „Mechelinki” w Mechelinkach na rzecz Stowarzyszenie Port Mechelinki w celu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie żeglarstwa, w tym w celu zapewnienia ciągłego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wskazaniem tymczasowego miejsca prowadzenia tej działalności (także jeśli chodzi o przechowywanie sprzętu) na czas budowy budynku dla żeglarzy według koncepcji inż. Damiana Czaplińskiego oraz po realizacji budowy przeznaczenie Stowarzyszeniu Port Mechelinki jednego z pomieszczeń zaprojektowanych dla klubów żeglarskich?

PYTANIE 12. Czy jesteś za zapewnieniem Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kosakowo” (dyscypliny sportowe: pływanie, lekka atletyka, pięciobój nowoczesny) dostępu do Centrum Sportowego Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 na preferencyjnych warunkach finansowych (maksymalnie 10% stawki komercyjnej) w celu prowadzenia treningów w zakresie pływania (minimum 14 jednostek treningowych w tygodniu po 45 minut), lekkiej atletyki (minimum 4 jednostki treningowe w tygodniu po 75 minut) i strzelectwa sportowego (minimum 2 jednostki treningowe w tygodniu po 120 minut), w porozumieniu z głównym dysponentem strzelnicy pneumatycznej, tj. KKS Neptun, co zostałoby odpowiednio uregulowane w umowie?

 

 

Author

kosakowo.org

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.