shadow

. Działalność klubu i sukcesy

Stowarzyszenie Port Mechelinki (SPM) powstało w 2011 r. Jego siedziba mieści się w Mechelinkach przy ul. Nadmorskiej 34a. Adres strony internetowej: https://portmechelinki.pl/, profil na Facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePortMechelinki/.

Stowarzyszenie Port Mechelinki zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa, organizacją kursów i egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne, a także imprez żeglarskich, w tym regat zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową w Mostach, w której od 6 lat prowadzone są klasy żeglarskie. Stowarzyszenie Port Mechelinki było pionierem tego rodzaju działań w naszej gminie – w ich ślad poszły kolejne kluby.

    

  

Działalność klubu uhonorowana została wieloma nagrodami, m.in.:

– Klub roku w województwie pomorskim;

– Edukator żeglarstwa roku w województwie pomorskim (Magdalena Radzka);

– Rejs roku w województwie pomorskim (303 km niezwykłej przygody – rejs po Pętli Żuławskiej);

– Żeglarska impreza roku w województwie pomorskim (jako współorganizator cyklu „Puchar Kaszub”).

  

W 2021 r. zawodnicy wywalczyli 3 medale Mistrzostw Polski, w tym złoty i srebrny w juniorach w klasie HC16. Łącznie w swojej historii zdobyli 4 medale Mistrzostw Polski.

W 2021 r. w klasyfikacji Pucharu Polski klubów (grupa B) SPM zajęło wysokie 6 miejsce na 72 kluby sklasyfikowane w Polsce.

Indywidualnie Maksymilian Stańko zajął 2 miejsce w klasyfikacji chłopców za 2021 r. Tak dobry wynik zapewnił sobie m.in. poprzez zdobycie tytułów Mistrza Pomorza w kategorii chłopców i Międzywojewódzkiego Mistrza Młodzików. Na bardzo dobrym 13 miejscu w klasyfikacji chłopców uplasował się Sebastian Wawrzyniak, uczeń Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Mostach. Pozostałych 10 zawodników w ubiegłym roku uzyskało najlepsze wyniki w swojej dotychczasowej karierze.

Sukcesy odnoszą również trenerzy SPM. W 2021 r. Bartosz Bartnicki zdobył: (i) złoty medal Mistrzostw Polski w żeglarstwie morskim, wraz z załogą KONSAL dowodzoną przez legendę polskiego yachtingu – Karola Jabłońskiego oraz skippera Przemysława Tarnackiego, srebrny medal w Mistrzostwach Polski w Match Racingu (wspólnie z Jackiem Przybylakiem i Adamem Kominkiem). Trener Szymon Ignaciuk awansował z załogą do Ekstraklasy Żeglarskiej i w sezonie 2022 będzie się ścigał z najlepszymi w kraju.

W systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki SPM zdobyło w 2021 r. 34 punkty, zajmując 1 miejsce wśród wszystkich klubów w Gminie Kosakowo, jak i powiecie puckim (!). Wysokie miejsce w klasyfikacji punktowej w Gminie Kosakowo SPM zajęło także w 2020 r. – było 2.

    

  

2. Problemy klubu

Problemy SPM zaczęły się dwa lata temu, gdy spółka komunalna PUK PEKO nagle i to niezgodnie z prawem wypowiedziała umowę SPM na najem przystani żeglarskiej w Mechelinkach, argumentując, że zostanie zawarta nowa umowa, której stroną – zamiast PUK PEKO – będzie Urząd Gminy Kosakowo. Jednak jak dotąd to nie nastąpiło, gdyż władze gminy chcą podpisania umowy krótkoterminowej, jedynie na rok. Natomiast SPM chcąc zapewnić sobie stabilność działalności skłania się ku podpisaniu umowy na 10 lat, czyli takiej samej jaką zawarło w 2014 r., a zgodę na związanie się nią przez gminę zostało wyrażone w formie uchwały Rady Gminy Kosakowo. Urząd Gminy Kosakowo broni się mówiąc, że nie może podpisać dłuższej umowy, gdyż za moment rozpocznie się przebudowa infrastruktury żeglarskiej w Mechelnikach, co spowoduje brak możliwości wypełnienia umowy z SPM. Niemniej jednak SPM argumentuje, że można zawrzeć odpowiednie zastrzeżenia w umowie, tak aby z jednej strony nie utrudniać przebiegu prac budowalnych w Mechelnikach, a z drugiej strony zapewnić SPM zastępcze miejsce prowadzenia działalności żeglarskiej w tym okresie. Jak dotąd taka propozycja nie znalazła uznania u włodarzy gminy. Od prezentacji wstępnej koncepcji zabudowy terenu minęły 2 lata. W tym czasie żeglarze ani razu nie zostali zaproszeni na spotkanie w celu omówienia ich potrzeb, mimo kilka zapewnień, że takie spotkania się odbędą. O działaniach w tym obszarze dowiadują się głównie z postów lub od radnych.

SPM zatrudnia 5 trenerów i opiekuje się 100 dzieci, co powoduje, iż konieczne jest planowanie długoterminowe swojej działalności. Klub zawiera umowy na organizację imprez z wyprzedzeniem, stara się o granty z różnych instytucji, gdzie również wymagane jest działanie w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego też prowadzenie działalności klubu nie jest możliwe w oparciu o umowy krótkoterminowe.

W ostatnich 2 latach żeglarze wielokrotnie spotykali się z Wójtem Gminy Kosakowo, jak i gminnymi urzędnikami, aby wyjaśnić sprawy sporne, w tym uzyskać odpowiedź dlaczego planuje się przekazanie wszystkich 12 łódek – które Gmina Kosakowo otrzyma w 2022 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – tylko do jednego klubu żeglarskiego w naszej gminie, czyli Yacht Club Rewa, a w ten sposób całkowicie pomijając SPM. Żeglarze z Mechelinek nie otrzymali jednak odpowiedzi ani podczas rozmów, ani pisemnie.

3. Proponowane rozwiązanie w ramach referendum w Gminie Kosakowie

W celu zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie żeglarstwa, w tym zapewnienia ciągłego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych przez Stowarzyszenie Port Mechelinki, proponuje się zawarcie na dotychczasowych warunkach umowy na 10 lat na najem-dzierżawę części przystani morskiej w postaci działki o numerze 230 oraz części działki 214/7 (aktualnie zajmowany teren przez SPM) w Mechelinkach (nie mylić z przystanią rybacką). Ponadto na czas budowy budynku dla żeglarzy (według koncepcji inż. Damiana Czaplińskiego), proponuje się, aby Stowarzyszenie Port Mechelinki zapewniono tymczasowe miejsce prowadzenia działalności (także jeśli chodzi o przechowywanie sprzętu) oraz po realizacji budowy przeznaczenie Stowarzyszeniu Port Mechelinki pomieszczeń dostosowanych do skali i rodzaju ich działalności.

Author

kosakowo.org

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.