shadow

Postrzelone decyzje włodarzy gminy

1. Działalność klubu i sukcesy

Kosakowski Klub Sportowy Neptun od 2015 r. prowadzi treningi w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim w Centrum Sportowym Kosakowo (CSK) przy ul. Żeromskiego 11, gdzie mieści się siedziba klubu. W podziemiach CSK Klub zorganizował dwie strzelnice i magazyn sprzętu.

Zawodnicy KKS Neptun mają na koncie niemałe sukcesy sportowe. Odnosząc się jedynie do rezultatów osiągniętych w 2021 r., Zuzanna Polańska zdobyła dwa brązowe medale na Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencji pistolet pneumatyczny i w konkurencji pistolet sportowy. Zajmowała również czołowe miejsca na zawodach międzynarodowych. Zresztą utalentowana jest nie tylko sportowo, ale i artystycznie (śpiewa, tańczy, gra w teatrze). W 2021 r. otrzymała od Wójta Gminy Kosakowo nie tylko stypendium sportowe, ale i nagrodę w dziedzinie kultury i to był to jedyny taki przypadek, aby otrzymać gminne wyróżnienia w obu dziedzinach (!) (https://gminakosakowo.pl/sport/uroczysta-gala-nagrod-wojta-gminy-kosakowo-2021 /). Kolejny utalentowany zawodnik to Szymon Hołomej, który zajął trzecie miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w konkurencji pistolet pneumatyczny.

         

W systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2020 r.

KKS Neptun zajął 1 miejsce z 18 punktami, a w 2021 r. zdobył 24,5 punktów, zajmując 2. miejsce spośród wszystkich klubów w Gminie Kosakowo.

       

      

       

Należy również podkreślić, że trenerami dzieci i młodzieży w klubie nie są osoby przypadkowe. Są to byli reprezentanci Polski w strzelectwie sportowym, jak również aktualny trener kadry narodowej w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego i trener kadry wojewódzkiej w biathlonie letnim. Mało kto wie, że w KKS Neptun trenerzy wykonują swoją pracę społecznie. Swoje obowiązki zawodowe wykonują w innych miejscach, a popołudniami i weekendami trenują dzieci i młodzież w KKS Neptun. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach szkoleniowych – grupa pistoletu, grupa biathlonu letniego i grupa dorosłych pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Aktualnie klub posiada 110 licencjonowanych zawodników (25 osób w biathlonie letnim i 85 osób w strzelectwie sportowym).

2. Problemy klubu

Problemy klubu zaczęły się wraz ze zmianą podmiotu administrującego Centrum Sportowym Kosakowo, co nastąpiło z dniem 1 stycznia 2022 r. Przed nastąpieniem tej zmiany, poprzedni administrator, tj. spółka komunalna PUK PEKO, postanowiła nie przedłużać z KKS Neptun umowy na najem pomieszczeń w CSK, jednocześnie przekazując informację o wypowiedzeniu umowy z dniem 31 stycznia 2022 r. – tak, czy inaczej, datę tę podważył KKS Neptun twierdząc, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wypowiedzenie umowy nastąpi dopiero z dniem 31 marca 2022 r. Jednocześnie, nowy administrator CSK, czyli spółka Kosakowo Sport, nie miała w planach podpisania nowej umowy z Klubem. I wtedy, 13 stycznia 2022 r., na wniosek klubu doszło do otwartego spotkania jego przedstawicieli z władzami Gminy Kosakowo i Dyrektorem Zarządu Kosakowo Sport (https://www.facebook.com/groups/nasze.sprawy.w.gminie.kosakowo/posts/3018512555130793). Włodarze nie przedstawili przekonujących argumentów, dlaczego KKS Neptun ma opuścić CSK, ani w jaki sposób zostałyby wykorzystane sale, które aktualnie wynajmuje KKS Neptun. Wójt Marcin Majek mówił o bowlingu, Zastępca Wójta o gimnastyce korekcyjnej. Na tę chwilę najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest umieszczeniem w podziemiach CSK klubu judo – UKS Mosty, a w dalszej perspektywie klubu z Gdyni UKS Akademia Judo Dragon. Włodarzom gminy nie przeszkadza nawet to, że aktualna strzelnica musiałaby zostać wysokim kosztem finansowym przystosowana do treningu judo poprzez remont podłogi i przebudowę wentylacji, co w sumie kosztowałoby ponad 100 tys. zł. Jednocześnie KKS Neptun miałby za własne pieniądze przeprowadzić się do pomieszczenia konferencyjnego na lotnisku Gdynia-Kosakowo i dostosować je na potrzeby strzelnicy pneumatycznej. Czynsz najmu wynosiłby 3-krotnie więcej niż aktualny w CSK. I to całe rozwiązanie byłoby na pół roku, bo na taki okres umowę zaproponowała spółka Kosakowo Sport.

Jako „ciekawostkę” należy dodać, że podczas posiedzenia Rady Gminy Kosakowo (27 stycznia 2022 r.) doszło do kuriozalnej sytuacji. Wójt Gminy stwierdził, że KKS Neptun jest „bardzo zachwycony”
z propozycji przenosin KKS Neptun na lotnisko. Fakty są odmienne – nowa lokalizacja nie spełnia oczekiwań Klubu, m.in. warunku bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się dzieci na trening strzelecki i biathlonu letniego. Do tego, biorąc pod uwagę inwestycje poczynione w CSK, KKS Neptun nie chce opuszczać obiektu.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy pomieszczeń strzelnicy pneumatycznej (której Decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia 5 października 2015 r. nr 27/2015 zatwierdzono Regulamin strzelnicy i dopuszczono do użytkowania) spowodowało wielkie zamieszanie i niepewność co do realizacji szkolenia dzieci i młodzieży, co wynika przede wszystkim z labilnej sytuacji w odniesieniu do siedziby klubu. Takie decyzje włodarzy gminy spowodowały, że KKS Neptun mimo złożenia wniosku do Urzędu Gminy Kosakowo nie otrzymał grantu na działalność sportową dla dzieci i młodzieży na 2022 r., co oczywiście jeszcze bardziej komplikuje sytuację klubu.

W celu zapewnienia sobie minimalnej stabilności, KKS Neptun zdecydował się na podpisanie krótkoterminowej umowy ze spółką Kosakowo Sport na dzierżawę pomieszczeń w CSK do końca czerwca 2022 r.

       

       

3. Proponowane rozwiązanie w ramach inicjatywy referendum

Optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie KKS Neptun na obiekcie CSK, a więc kontynuowanie dzierżawy aktualnie zajmowanych pomieszczeń przez klub na warunkach określonych w umowie dzierżawy z 2015 r. – umowa ta w sposób kompleksowy uregulowała wszystkie istotne kwestie. Dzięki temu KKS Neptun mógłby dalej realizować szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim. W obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że kluby o profilu strzeleckim należy wspierać.

Author

kosakowo.org

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.