shadow

W pierwszej chwili pomyślałem, że to Prima aprilis, ale mail podpisany przez Sekretarz Gminy Kosakowo to sprawa poważna, jakkolwiek bardzo śmieszna.

Sprawa ma swój początek ponad 20 lat temu. Wówczas Gmina Kosakowo zawarła porozumienie z PGNiG na mocy którego w zamian za zgodę na budowanie kawern PGNiG miało finansować inwestycje w naszej gminie, między innymi budowę kanalizacji.

Oczywiście nic z tego nie wyszło i zostaliśmy zmuszeni do dochodzenia zapisów porozumienia na drodze sądowej. Postępowanie sądowe trwa już kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście lat, i niedługo może wyglądać jak w dowcipie o umierającym adwokacie, którego syn także adwokat pociesza, że zakończył sprawę, z którą on całe życie nie mógł się uporać. Ojciec resztkami sił do syna – coś Ty narobił ? Z czego teraz będziecie żyć ?.

26 stycznia 2022 r. wystąpiłem o kopię pozwu sądowego, który złożyła Gmina Kosakowo. Wobec PGNiG.

9 lutego 2022 r. otrzymałem informację, iż dokument jest w kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy i w związku z tym termin przekazania wydłuża się.

Po kolejnym miesiącu oczekiwania otrzymałem mail z UG o treści:

Dzień dobry,w załączeniu przesyłam odpowiedź kancelarii w sprawie przygotowania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W związku z informacją o kosztach przygotowania odpowiedzi na wniosek, zgodnie z art.15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o informację czy poniesie Pan koszty przygotowania wnioskowanych dokumentów.”

Odpowiedź warta przeczytania, bo rozbawia całkowicie.

Link do dokumentu

Wobec takiego postawienia sprawy nie pozostało nic innego jak napisać odpowiedź

jak pod linkiem z małym dodatkiem czyli poszerzeniem wniosku o dostęp do umowy zawartej pomiędzy Gmina Kosakowo, a Kancelarią Prawną, która występuje jako nasz pełnomocnik.

No i teraz Prima aprilis, Urząd Gminy Kosakowo odpowiada po 2 tygodniach:

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczącej przesłania skanów umowy zawartej pomiędzy Gminą Kosakowo, a Kancelarią Leśny & Wspólnicy na obsługę prawną związaną z pozwem Gminy Kosakowo przeciwko PGNiG, uprzejmie informuję, że z przyczyn techniczno- organizacyjnych wniosek zrealizujemy w terminie późniejszym, maksymalnie do czasu określonego w ustawie.”

Ustawowy termin w tym przypadku określony jest na „podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.”. Powodem opóźnienia są „przyczyny techniczno-organizacyjne”, szkoda, że nie napisano po prostu COVID lub wojna na Ukrainie.

Czekam cierpliwie tym bardziej, że musi być coś ciekawego w tak skrzętnie ukrywanych dokumentach, o czym Państwa będę informował.

Author

kosakowo.org

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.