Strona główna

Aktualności

Deficyt w infrastrukturze oświatowej w gminie Kosakowo
Deficyt w infrastrukturze oświatowej w gminie Kosakowo
shadow

Propozycja Euniki Niemc może doraźnie nas uratować. Wójt mówi – nie ma żadnego miejsca na budowę szkoły https://drive.google.com/file/d/1YAPzmP3lN5EFKekafZT1B53CU4HNUctB/view , Eunika Niemc proponuje racjonalne rozwiązanie. https://www.youtube.com/watch?v=5xzMwRAeGBo Historia obecnej sytuacji deficytu w infrastrukturze oświatowej sięga roku 2012, kiedy to przystąpiono do uchwalania MPZP dla terenu Pogórza. Plan miał obejmować ostatnie tereny, które jeszcze nie posiadały planu miejscowego. Prace trwały wiele lat i praktycznie w żadnej wersji planu nie przewidywano terenów pod usługi publiczne, czyli szkołę i przedszkole. Szczegóły w art. pod linkiem http://kosakowo.org/?p=4196 Artykułem pt. „Budować nową, czy rozbudować starą?” link http://kosakowo.org/?p=4374 rozpoczęła się dyskusja, której efektem było złożenie projektu uchwały, o czym napisałem w dniu 07.09.2017 r. pt. „Z ogromną radością informujemy, że …” link http://kosakowo.org/?p=4569 informując o inicjatywie złożenia projektu uchwały, który miał zabezpieczać tereny pod budowę szkoły w Pogórzu i przedszkola w Mostach. Przebieg dyskusji podczas …przeczytaj więcej