STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO

Aktualności

Hipokryzja i Obłuda u Źródła Władzy Lokalnej: Niekończąca się Betonizacja w Reżimie Wójta
Hipokryzja i Obłuda u Źródła Władzy Lokalnej: Niekończąca się Betonizacja w Reżimie Wójta
shadow

Czy pamiętacie moment, gdy nasz obecny wójt przemawiał z pełnym patosem o „obronie” naszej gminy przed niekontrolowaną zabudową? Jakże to brzmiało szlachetnie! Teraz jednak, gdy posiada realny wpływ na przestrzenny rozwój gminy, jego wcześniejsze obietnice wydają się być niczym więcej niż pustymi deklaracjami. Wśród piętnastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) aktualnie w procedurze, plan dla Dębogórza Wschód skupia w sobie istotę drastycznych zmian, obejmujących szeroką gamę terenów, które miały być pierwotnie zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi planami. Teraz jednak te plany zostaną przemodelowane zgodnie z wizją i potrzebami Wójta. Podczas pierwszego wyłożenia projektu planu wpłynęła cała gama uwag. Uwzględniona została jednak tylko jedna, mianowicie prośba właściciela o dostosowanie parametrów jego działki do parametrów terenów sąsiednich. W odpowiedzi, Wójt zaniechał swojej deklarowanej walki z betonizacją i wprowadził zapisy korzystne jedynie dla przyszłych deweloperów. Przejdźmy do konkretów. Załączone zestawienie parametrów prezentuje, jak wyglądały one przed i po prośbie o …przeczytaj więcej


Pomożecie ? Pomożemy !!!
Pomożecie ? Pomożemy !!!

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=fTkBdDNb_o8  Przeludnienie Szkoły Podstawowej w Pogórzu to problem znany od długiego czasu, również Wójtowi Marcinowi Majkowi, co sam wielokrotnie potwierdził w swoich wypowiedziach, również podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady … przeczytaj więcej