shadow

Wystarczyłoby napisać, że na odcinku 550 m najbardziej ruchliwej części naszej gminy, w samym centrum Kosakowa pomiędzy rondami, mają powstać dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i każdy kierowca jest w stanie sam ocenić, czy to ma sens.

Rysunek poniżej zbiorczo przedstawia trzy różne oblicza fragmentu trasy pomiędzy rondami

A” i „B”, tak określonymi w projekcie NUD.

Kliknij żeby powiększyć.

 

Cały problem, który na etapie projektu można zlikwidować sprowadza się do udrożnienia w przyszłości obecnej ul. Żeromskiego jako drogi serwisowej, wpinającej się w rondo „A”. Możliwości techniczne są, więc nie widzę problemu. Decyzja o zachowaniu ul. Żeromskiego jako dwupasmowej drogi serwisowej pozwala na likwidację dwóch skrzyżowań, które maja powstać na tym odcinku. Na rysunku kolorem czerwonym namalowano ewentualne zmiany.

Cały problem, który na etapie projektu można zlikwidować sprowadza się do udrożnienia w przyszłości obecnej ul. Żeromskiego jako drogi serwisowej, wpinającej się w rondo „A”. Możliwości techniczne są, więc nie widzę problemu. Decyzja o zachowaniu ul. Żeromskiego jako dwupasmowej drogi serwisowej pozwala na likwidację dwóch skrzyżowań, które maja powstać na tym odcinku. Na rysunku kolorem czerwonym namalowano ewentualne zmiany.

Z jednego ze skrzyżowań na ul. Żeromskiego, tj. przy ul. Narcyzowej Wójt byłby skłonny zrezygnować jak poinformował na spotkaniu informacyjnym w Pierwoszynie (20 października 2022 r.), ale tego nie zrobi, gdyż w projekcie MPZP dla tego rejonu uwzględnił oba (przy ul. Narcyzowej i Fiołkowej). Plan ma być uchwalany na najbliższej sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 09.11.2022 r.

Oczywiście gminni radni mogą się na to nie zgodzić, ale…

W dniu 10.10.2022 r. złożyłem uwagi do projektu MPZP (pismo w tym linku). Rada Gminy będzie decydować, czy dane uwagi przyjąć, czy odrzucić jak to zdecydował Wójt.

Dlaczego opisuję uchwalanie MPZP jeżeli jest mowa o odcinku NUD. Otóż powiązanie jest w przepisach. Projekt NUD zgodnie z umową na projektowanie przewiduje otrzymanie pozwolenia na budowę w procedurze ZRID jeszcze przed wygaśnięciem tej procedury 31.12.2023 r.

Co to takiego procedura ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)? Procedura ta wynika z tzw. spec ustawy drogowej z 2003 r., która miała umożliwić sprawne uzyskanie pozwoleń na budowę dróg przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej i akt ten nadal obowiązuje. W procedurze ZRID nie bierze się pod uwagę ani Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo, ani MPZP. Przepisy o ZRID funkcjonują i to ze sporymi nadużyciami prawa szczególnie przy wywłaszczeniach.

Reasumując, po co wpisywać w uchwalany MPZP przebieg dwóch łącznic oznaczonych na nowym planie 32KDD i 33KDD, gdzie mają powstać dwa skrzyżowania, jeżeli z chwilą otrzymania decyzji gmina Kosakowo będzie właścicielem tych działek.

Jako ciekawostka to sytuacja, gdy po otrzymaniu decyzji ZRID inwestycja nie zostanie zrealizowana, to nie ma przepisów, które by przewidywały zwrot wywłaszczonego terenu. Nie mam na myśli zaniechania tej inwestycji jako całości, czy też innej gdzie nie będą potrzebne te łącznice, bo nie będą przewidywane skrzyżowania.

Swoją drogą, ten odcinek był podobnie planowany w wariancie tzw. W1, do którego po wybudowaniu COK i ograniczeniu tranzytu będzie można powrócić, ale jako normalna droga gminna, a nie obwodnica. Jestem przekonany, że ten projekt NUD nie otrzyma nawet decyzji ZRID.

Author

kosakowo.org

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.