shadow

Przetarg na inwestycję szczegółowo opisaną w artykule pod załączonym linkiem https://kosakowo.org/?p=6623 został unieważniony. Daje nam to możliwość rozważenia różnych opcji rozwoju Mechelinek.

Mechelinki to malownicza miejscowość z bezcennym atutem, jakim jest dostęp do plaży oraz cenne tereny między ulicą Nadmorską a zatoką. Ważne jest, aby nie dopuścić do zniszczenia tych terenów przez przejeżdżające samochody. Teren na wschód od ulicy Nadmorskiej idealnie nadaje się na rekreację i infrastrukturę żeglarską.

Oto nasza propozycja w odpowiedzi na unieważniony przetarg, pierwszy etap inwestycji, który obejmował:

 1. Budowę publicznych toalet;
 2. Rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy oraz obiektów gospodarczych i kontenerowych;
 3. Budowę parkingu dla samochodów osobowych, w tym miejsc dla kamperów i stacji ładowania samochodów elektrycznych;
 4. Budowę placu łodziowego połączonego z istniejącym slipem;
 5. Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
 6. Budowę chodników i ścieżek rowerowych;
 7. Budowę punktu zbierania odpadów;
 8. Realizację elementów małej architektury;
 9. Budowę ogrodów deszczowych;
 10. Wycinkę drzew oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;
 11. Przebudowę i remont częściowy ulicy Nadmorskiej;
 12. Przebudowę istniejących rowów melioracyjnych;
 13. Budowę i przebudowę instalacji oświetleniowej;
 14. Budowę kanalizacji teletechnicznej;
 15. Budowę i przebudowę przyłączy elektroenergetycznych;
 16. Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;
 17. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej;
 18. Budowę przyłączy wodociągowych;
 19. Przebudowę sieci gazowej.

Cały zakres inwestycji, wyceniony w przetargu na 8 mln zł, jest szczegółowo przedstawiony na planie zagospodarowania terenu, oznaczonym czerwoną linią.

 

PROPOZYCJA

 • Przenieść planowany parking poza teren między ulicą Nadmorską a brzegiem morza, na niezagospodarowane łąki.

DODATKOWE INFORMACJE: Aktualne przepisy Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozwalają na realizację tej inwestycji, co potwierdza droga planowana wzdłuż kanału na mapie studium i zapis w MPZP dla terenu 71 ZE przewidujący budowę infrastruktury technicznej.

Fragment Studium

Fragment MPZP

Na rysunku Studium, już widnieje droga wzdłuż kanału biegnąca do terenu potencjalnego parkingu, a zapis w MPZP dla terenu 71 ZE przewiduje budowę infrastruktury technicznej.

Należy stwierdzić, że nadal obowiązuje ustawa umożliwiająca taką budowę w formule ZRID.

Podsumowując, nadszedł czas, aby pilnie zacząć projektować zaproponowane rozwiązanie i rozważyć możliwość korekty wniosku o dofinansowanie, który gmina już wcześniej złożyła i który objęty jest obietnicą dofinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *