shadow

Prawdopodobnie ostatnim działaniem poprzedniego Wójta, dokonanym o godzinie 13:41:51 CEST w ostatnim dniu jego urzędowania, było złożenie podpisu pod wnioskiem o korektę dofinansowania inwestycji, opisanej w poście na jego profilu: https://www.facebook.com/marcin.majek.10/posts/pfbid025gRJsgTZq9g1pC94DRChpYU91QSLu8KqpAnC54xRHB2SsWuGNAnZATXw7sQBScVyl.

Wnioskowana korekta dotyczyła zmiany terminu „budynki kubaturowe” na „toaleta publiczna”.

W ten sposób upadł plan (czytaj: ściema dla wyborców) na czas kampanii wyborczej, a zastawiono pułapkę na Panią Wójt. Pułapka polegała na tym, że z chwilą podpisania umowy – której sam inicjator nie podpisał – Pani Wójt byłaby zobowiązana do realizacji całej inwestycji, nieprzewidzianej w budżecie.

Na szczęście przetarg został unieważniony, co nie pociągnęło za sobą konsekwencji finansowych dla gminy. Teraz istnieje możliwość omówienia innych, lepszych rozwiązań.

Temat jest skomplikowany i został szczegółowo przedstawiony na stronie www.kosakowo.org, gdzie oprócz chronologii tej niedoszłej inwestycji wraz z kopiami oryginalnych dokumentów, zamieszczono propozycję Stowarzyszenia Mieszkańców Kosakowa, innego rozwiązania dla rozwoju Mechelinek.

Historia inwestycji w północnej części Mechelinek rozpoczęła się wiele lat temu, kiedy to ówczesny Wójt Jerzy Włudzik w swoim programie wyborczym zadeklarował zamiar budowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach, wspominając przy tym o planowanej inwestycji, wtedy nazywanej Domem Rybaka. Projekt ten na szerszą skalę kontynuował jego następca, zlecając przygotowanie koncepcji, a następnie rozpisując przetarg na „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach w rejonie od Bazy Rybackiej do kanału zrzutowego, gm. Kosakowo” za 243 540,00 zł. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 30.03.2023 r. Link do pozwolenia na budowę: https://drive.google.com/file/d/13siSHgNZP2chmxtBBWRH6tBiHelRC_Ub/view?usp=sharing

Od tego momentu rozpoczyna się próba pozyskania środków finansowych na budowę bazy dla żeglarzy, która była pierwotnym celem inwestycji.

Od tego momentu rozpoczęto starania o pozyskanie środków finansowych na budowę bazy dla żeglarzy, będącej pierwotnym celem inwestycji. Niestety, wniosek o dofinansowanie nie uwzględnił tego głównego celu, skupiając się głównie na budowie parkingu przy kanale ściekowym w północnej części Mechelinek. Link nr 1 do wniosku: https://drive.google.com/file/d/1dO5mQXkTTByezFSpYORVDbd2f_H-VFr_/view?usp=sharing

Warto zauważyć, że wniosek otrzymał obietnicę dofinansowania w wysokości 7.958.000,00 zł, co stanowiło 90% szacowanych kosztów inwestycji opisanej we wniosku. Link nr 2 promesa https://drive.google.com/file/d/1cG_2MM2cbOVihOcNw9S2fRl21ptzAuYw/view?usp=sharing

Nie przewidując konsekwencji, lekkomyślnie złożono wniosek o korektę dofinansowania, praktycznie zmieniając tylko dwa słowa: „toalety publicznej” na „budynki kubaturowe”. Link nr 3 korekta promesy: https://drive.google.com/file/d/1dP1hgen43vs2JaQFYTblYLqhR3TAmoxm/view?usp=sharingy Rozpisano nowy przetarg, którego wynik okazał się katastrofalny, gdyż najtańsza oferta opiewała na 15.113.024,95 zł, a gmina miała zamiar wydać 8.753.024,95 zł.

Link nr 4 rozstrzygniecie przetargu: https://drive.google.com/file/d/1dPL996PA1Thy1U1J_yeXP9QpwyFlMnBl/view?usp=sharing

W wyniku takiego rozstrzygnięcia przetarg został unieważniony i rozpisano kolejny, już z zakresem prac zgodnym z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie. Ten przetarg okazał się „sukcesem”, gdyż najtańsza oferta mieściła się w kwocie, którą gmina planowała wydać.

Link nr 5 otwarcie ofert II Edycja: https://drive.google.com/file/d/1dQJBRr0hmtAB0q9sCH5bv_a3Pgyk6IHT/view?usp=sharing

Można by przypuszczać, że wszystko zakończyło się szczęśliwie i pozostało jedynie podpisanie umowy na zwycięską ofertę, gdyby nie fakt, że zgodnie z aktualnym opisem zadania, dotyczącym dofinansowania „zabudowy kubaturowej”, której nie obejmował ogłoszony przetarg, dofinansowanie nie zostałoby wypłacone.

Były Wójt znalazł się w sytuacji bez wyjścia, co zmusiło go do zastosowania „cwanej” strategii, typowej dla znanego podejścia „Polak potrafi”. Po pierwsze, zdecydował poczekać, aż nowa Pani Wójt nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko podpisać umowę z przetargu, co inicjowałoby kontrowersyjną inwestycję dotyczącą głównie budowy parkingu z infrastrukturą za ponad 8 mln zł. Brak odpowiednich środków w budżecie gminy, zwłaszcza na tle innych pilnych wydatków, jak oświata, stawiałby Panią Wójt przed trudnym zadaniem zarządzania finansami, co mogłoby prowadzić do krytyki jej kompetencji.

Były Wójt postąpił jednak w sposób przemyślany. Aby uniknąć oskarżeń o utratę dofinansowania z powodu błędnie przeprowadzonego przetargu, złożył wniosek o korektę promesy, proponując zmianę zapisu „budynki kubaturowe” na „toaleta publiczna” o godzinie 13:41:51 w ostatnim dniu swojego urzędowania. Link nr 6 korekta do wniosku: https://drive.google.com/file/d/1dFusVXHQWyDyndfohn-n3hpI9qEVSW-m/view?usp=sharing

Efektem tych działań jest sytuacja, w której Pani Wójt wraz z gminą – a więc i mieszkańcami – może się czuć szczęściarzami. Wynik analizy ofert dał podstawę do unieważnienia przetargu. Link nr 7 unieważnienie postępowania: https://drive.google.com/file/d/1dRn6_DEORNsfYZgDyXTFlZvZf4ED56Ev/view?usp=sharing

Obecnie gmina może podejść do planowania rozbudowy Mechelinek w sposób bardziej przemyślany, w konsultacjach z mieszkańcami. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo przedstawiło swoje propozycje dotyczące sposobu zagospodarowania północnej części Mechelinek w pobliżu kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni „Dębogórze”. w artykule pod linkiem: LINK

Linki do chronologii wydarzeń inwestycji w Mechelinkach:

  1. Link nr 1 do wniosku: https://drive.google.com/file/d/1dO5mQXkTTByezFSpYORVDbd2f_H-VFr_/view?usp=sharing
  2. Link nr 2 promesa https://drive.google.com/file/d/1cG_2MM2cbOVihOcNw9S2fRl21ptzAuYw/view?usp=sharing
  3. Link nr 3 korekta promesy: https://drive.google.com/file/d/1dP1hgen43vs2JaQFYTblYLqhR3TAmoxm/view?usp=sharing
  4. Link nr 4 rozstrzygniecie przetargu: https://drive.google.com/file/d/1dPL996PA1Thy1U1J_yeXP9QpwyFlMnBl/view?usp=sharing
  5. Link nr 5 otwarcie ofert II Edycja: https://drive.google.com/file/d/1dQJBRr0hmtAB0q9sCH5bv_a3Pgyk6IHT/view?usp=sharing
  6. Link nr 6 korekta do wniosku: https://drive.google.com/file/d/1dFusVXHQWyDyndfohn-n3hpI9qEVSW-m/view?usp=sharing
  7. Link nr 7 unieważnienie postępowania: https://drive.google.com/file/d/1dRn6_DEORNsfYZgDyXTFlZvZf4ED56Ev/view?usp=sharing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *