Strona główna

Aktualności

Będzie nowa szkoła w Pogórzu, ale  …
Będzie nowa szkoła w Pogórzu, ale …
shadow

nie w tym miejscu, które przedstawia tytułowy obrazek, a na terenie objętym uchwałą z 26 stycznia 2023 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przedstawia poniższy obrazek                                                                                     Powiększ obrazek          Przystąpienie do poszukiwania miejsca pod potencjalną szkołę, a może i dwie link: https://youtu.be/3sABINqtecM nie jest przejawem gospodarności, a wręcz przeciwnie jest to dowód na dużą niegospodarność, a więc potencjalnie nawet na przestępstwo z art. 231 kk w związku z art.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu „Organy, o których mowa w art. 11, działające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.” Na tę okoliczność już 13 stycznia 2013 r. zostało złożone zawiadomienie do prokuratury zarejestrowane pod Sygn. akt 4059-0 Ds 77.2023. W przywołanym zawiadomieniu do prokuratury nie chodzi wcale o to, że już w 2017 roku radni podczas sesji …przeczytaj więcej


Odwiedź nas na