Dziękujemy za wsparcie!

 

Przekazane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo z siedzibą w Gdyni, ul. Adm. J. Unruga 26, 81-181 Gdynia,
KRS: 0000402124

Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo