shadow

nie w tym miejscu, które przedstawia tytułowy obrazek, a na terenie objętym uchwałą z 26 stycznia 2023 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przedstawia poniższy obrazek

Przystąpienie do poszukiwania miejsca pod potencjalną szkołę, a może i dwie link: https://youtu.be/3sABINqtecM nie jest przejawem gospodarności, a wręcz przeciwnie jest to dowód na dużą niegospodarność, a więc potencjalnie nawet na przestępstwo z art. 231 kk w związku z art.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu Organy, o których mowa w art. 11, działające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.”

Na tę okoliczność już 13 stycznia 2013 r. zostało złożone zawiadomienie do prokuratury zarejestrowane pod Sygn. akt 4059-0 Ds 77.2023.

W przywołanym zawiadomieniu do prokuratury nie chodzi wcale o to, że już w 2017 roku radni podczas sesji nadzwyczajnej odrzucili link: https://kosakowo.org/?p=4705 projekt przystąpienia do uchwalenia planu na zaznaczonym terenie z przeznaczeniem na szkołę i przedszkole link: http://kosakowo.org/?p=4569, ale chodzi o marnotrawstwo bezcennego terenu, na którym obecnie jest budowane przedszkole.

Cd.

Obnoszone na sztandarach propagandy hasło „Budujemy przedszkole w Pogórzu” jest tylko zakrywaniem wielkiej niegospodarności na co najmniej 7 do 8 mln zł.

Przedszkole w Pogórzu budowane jest na działce o powierzchni co najmniej 8 tys. m², dla porównania działka, na której wybudowano szkołę przy ul. Szkolnej ma powierzchnię 9,7 tys. m².

Pierwotny projekt przewidywał, że przy ul. Szkolnej powstanie szkoła i przedszkole, na co był rozpisany konkurs, który wygrała propozycja pokazana na zdjęciu.

Po pierwsze miało powstać przedszkole, a Wójt nie wiadomo dlaczego wyburzył starą szkołę i nie zrealizował budowy przedszkola.

Po drugie na działce gdzie obecnie budowane jest przedszkole mogła być budowana szkoła i przedszkole. Podczas jednego z posiedzeń Komisji ds. Społecznych i Edukacji Rady Gminy Kosakowo, która odbyła się w lipcu 2022 r., a więc jeszcze przed podpisaniem umowy na budowę przedszkola, mieszkanka Kazimierza Eunika Niemc taką możliwość przedstawiła w obecności Zastępcy Wójta Marcina Kopitzkiego link do nagrania: https://drive.google.com/file/d/1dVghxctrRhzgnhRHlApSIzoT93zMdtSg/view .

Niestety stało się jak się stało i w tej chwili „szukamy” terenu pod budowę szkoły, który będzie nas kosztował do 8 mln zł, a może i więcej bo ceny idą ostro w górę.

Żeby uprzedzić usprawiedliwiaczy budowy tylko przedszkola powołujących się na to, że działka przy ul. Kościuszki jest o 1700 m² mniejsza, więc byłaby za mała na szkołę i przedszkole to powiem, że 1700 m² to obszar dokładnie na tyle miejsc parkingowych, ile jest przy ul. Szkolnej, a więc 85 licząc po 20 m² na samochód.

Jeżeli miejsce garażowe w hali garażowej jest w cenach od 20 do 40 tys. zł, łatwo policzyć, że dodatkowy koszt wyniósłby ok. 1,7 mln zł do 3,4 mln zł, jednakże należy zauważyć, że to jest cena miejsca u deweloperów, którzy mają średnią marżę 29,8 %, czyli nasz koszt byłby mniejszy o tą marżę, a więc nasz koszt to 1,1 mln zł do 2,2 mln zł. Teraz poczekajmy, za ile będzie kupiony teren pod budowę szkoły, a wtedy będzie wiadomym ile straciliśmy na „gospodarności” naszej władzy.

W celu dopełnienia pełnego obrazu katastrofy obecnych rządów naszej władzy trochę niedawnej historii sprzed 5 lat.

Historia wiąże się dokładnie z terenem, na budowę szkoły, którego nam teraz brakuje.

7 września 2017 r. grupa radnych złożyła projekt uchwały mający na celu przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między innymi na teren pokazany na poniższym obrazku. Link do art.: http://kosakowo.org/?p=4569 Teren był rolny, a docelowo miał być przeznaczony na teren usług publicznych.

Podczas październikowej sesji w 2017 r. Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały. Jedynymi głosującymi za była radna Mirosława Piotrowska i radny Antoni Strzelec, a 10-u członków klubu radnych wówczas pod nazwą „Wspólnie dla Gminy” zagłosowało przeciw. Należy powiedzieć, że obecnie klub nazywa się „Nowa Jakość” w skład, którego wchodzi większość radnych, którzy wówczas byli przeciw, a teraz gorączkowo kreują się na zbawców naszej oświaty.

Warto odsłuchać nagrania z momentu głosowania, a szczególnie zwrócić uwagę na to, co odczytuje Przewodniczący Klubu „Wspólnie dla Gminy”, w którym to stanowisku przedstawia pilniejszą inwestycje niż zakup terenów dla celów oświatowych link: https://www.youtube.com/watch?v=YD33uQIKeM8 , a mianowicie ważniejsza jest budowa obwodnicy … Rewy. Uchwała dotyczyła zmiany planu, a nie zakupu terenów.

Zaznaczam, że nie przeoczyłem nazwiska Przewodniczącego Klubu „Wspólnie dla Gminy”, bo jestem przekonany, że teraz się wstydzi tego wystąpienia, tym bardziej, że teraz w ważnym głosowaniu zagłosował za interesem gminy.

Właśnie opisana powyżej sytuacja niegospodarności jest głównym tematem powiadomienia do prokuratury, które zostało złożone 13 stycznia 2023 r. i zarejestrowane pod Sygn. akt 4059-0 Ds 77.2023.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.