shadow

Fachowo przygotowane opracowanie „Studium transportowego dla gminy Kosakowo” (dalej nazwane: Studium), ale zbyt delikatnie przedstawione wnioski.

Dokument, który został przedstawiony podczas wspólnego posiedzenia dwóch komisji Rady Gminy Kosakowo dostarcza profesjonalny opis stanu sieci transportowej w naszej gminie, co pozwala teraz na prowadzenie merytorycznej dyskusji, a nie kwieciście propagandowej (link do Studium: https://drive.google.com/file/d/1TASVjYHmh3qWla3sOCHyK3x26ThiDG6L/view?usp=sharing ).

Wprawdzie już od roku (link do umowy: https://drive.google.com/file/d/1DEDldiFuJ6tevrq2Nml5RlB78_3edQqp/view?usp=sharing ) projektowany jest „Nowy układ drogowy Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty z węzłem integracyjnym w Kosakowie” (dalej nazwany NUD), pierwotnie zwany Obwodnicą Pierwoszyna, nad którym nadal toczy się dyskusja to przedstawione Studium dostarczyło dane, które potwierdzają słuszność decyzji mieszkańców dwóch najbardziej zainteresowanych społeczności na zebraniach wiejskich, tzn. w Pierwoszynie (sierpień 2022 r.) i w Pogórzu (październik 2022 r.). W obu przypadkach uchwały podjęte zostały bez głosu sprzeciwu i dotyczyły niezwłocznego wstrzymania projektowania NUD-u i wyboru innego rozwiązania drogowego. W tych okolicznościach najlepiej wpisującą się w oczekiwania mieszkańców jest idea Centralnej Obwodnicy w gm. Kosakowo, tj. trasy łączącej ul. Derdowskiego z drogą Paska-Chmielna i dalej połączeniu ul. Pomorskiej z ul. Rumską.

W tym miejscu należy się podziękowanie Wójtowi Marcinowi Majek, że w obliczu powszechnej krytyki budowy obecnie projektowanego NUD, zdecydował się zlecić ekspertom opracowanie Studium. Faktem jest, że jak na razie podpiera się treścią Studium jako potwierdzającym jego decyzje, ale nie przedstawia żadnych danych z dokumentu tylko mniej lub bardziej kwieciście przedstawia swoje stanowisko.

Wszystko zaczęło się od zobowiązania wyborczego: „Zbudujemy Obwodnicę Pierwoszyna” i przyszedł ten moment, że przystąpiono do realizacji tego hasła. Od momentu jednoosobowej decyzji Wójta o wyborze Wariantu 4 Obwodnicy Pierwoszyna, który przedstawiony był podczas dyskusji internetowej w marcu 2021 r., na zebraniach wiejskich i w mediach społecznościowych rozlewa się krytyka tego wyboru, notabene Wariant 4 podczas dyskusji internetowej, na której zaprezentowano wszystkie 4 warianty, delikatnie mówiąc nie uzyskał powszechnej aprobaty.

Obecnie dysponując materiałem zawartym w Studium wyraźnie możemy stwierdzić, że rozwiązania transportowe w naszej gminie nie mogą być rozpatrywane fragmentarycznie i wybiórczo, tylko muszą brać pod uwagę ruch drogowy w całej gminie. Ponadto z prozaicznej przyczyny, czyli ograniczonych środków finansowych, zmuszeni jesteśmy szukać rozwiązania, które pozwoli uzyskać największe korzyści przy najmniejszych kosztach.

Jeszcze rok temu i do chwili obecnej największą uciążliwość mają mieszkańcy Pierwoszyna, ale także wszyscy mieszkańcy, którzy spotykają się w korkach przy rondach Derdowskiego/Wiejska/ Żeromskiego (rondo A) oraz rondzie Żeromskiego/Chrzanowskiego (rondo B). Jednakże od maja przyszłego roku jeszcze większe kłopoty będą mieć mieszkańcy Suchego Dworu i Pogórza.

Wszystkie rysunki dokumentujące tekst pochodzą ze Studium.

  1. Problem Pogórza na ul Szkolnej.

Obecnie, jak to przedstawia Rys. 2.2.3. https://drive.google.com/file/d/1U9xB9caX5M7iBU0BBpRd2xM8VJ_DYSU3/view?usp=sharing

na wysokości Szkoły Podstawowej w szczycie porannym w kierunku Suchego Dworu przejeżdża 145 p/h (pojazdów na godzinę), w kierunku Gdyni 360 p/h. Wprawdzie nie ma bezpośrednich danych, ale można wyliczyć ile pojazdów będzie przejeżdżać po oddaniu do użytku Chmielnej/Paska. W studium przyjęto do symulacji w roku 2035 wzrost liczby mieszkańców o ponad 80% i przewidziano zwiększoną liczbę podróży o ponad 50%.

(str. 145 Studium).

Mając rys. 5.1. natężenia ruchu drogowego w roku 2035, szczyt poranny https://drive.google.com/file/d/1UB61_iTl20odmm6TE6vAxmwiMbcrsLmf/view?usp=sharing gdzie wskazano odpowiednio 275/1060 p/h stosując prostą matematykę otrzymujemy wynik, że po otwarciu Chmielnej/Paska odpowiednio będzie 184/707 p/h jak widać rano w kierunku Suchego Dworu ruch wzrośnie o 30%, ale w kierunku Gdyni ponad dwukrotnie, co przy niewydolnym rondzie stworzy bardzo trudną sytuację, żeby nie powiedzieć tragiczną. W szczycie popołudniowym sytuacja się odwraca.

 

Sytuację w znacznym stopniu rozwiązuje COK który wykonany chociażby tylko w połączeniu Derdowskiego z Chmielną/Paska po przeliczeniu danych z Rys. 5.7. https://drive.google.com/file/d/1UBCmRIQATo4k0P9tYkqvKgCloz0qIOiJ/view?usp=sharing

daje odpowiednio wynik 187/597 p/h.

 

W sytuacji wykonania NUD bez COK Rys. 5.3. https://drive.google.com/file/d/1UDNBxLRxFd3xn7-C0nx4yyiMpu3oR_Rk/view?usp=sharing otrzymany odpowiedni wynik 267/707 p/h czyli zrealizowanie NUD w żadnym stopniu nie poprawi sytuacji w Pogórzu.

 

  1. Budowa bardzo kosztownego układu NUD w bardzo newralgicznym miejscu gdzie permanentnie występują korki, czyli przy Urzędzie Gminy Kosakowo jak można zobaczyć na rysunkach ze studium nic nie wpłynie na natężenie ruchu samochodów. Stan bez zmian zobrazowany jest na rys. 2.23 stan obecny szczyt poranny https://drive.google.com/file/d/1U9xB9caX5M7iBU0BBpRd2xM8VJ_DYSU3/view?usp=sharing , gdzie wskazano 500 p/h kierunek na północ oraz 1100 p/h kierunek Gdynia.

W tym samym miejscu po wybudowaniu NUD Rys. 5.3 https://drive.google.com/file/d/1UDNBxLRxFd3xn7-C0nx4yyiMpu3oR_Rk/view?usp=sharing w roku 2035 liczby te to odpowiednio 625/1625 p/h, czyli tak jak przyjęto to do symulacji z 50% zwiększeniem natężenia ruchu, którego przyczyną jest przyrost ludności w gminie.

Sytuacja w 2035 po częściowym wybudowaniu COK (odcinek Derdowskiego do Chmielna/Paska) vis a vis Urzędu Gminy została przedstawiona na rys. 5.7. https://drive.google.com/file/d/1UBCmRIQATo4k0P9tYkqvKgCloz0qIOiJ/view?usp=sharing

Natężenie ruchu wynosiłoby 495 p/h w kierunku na północ, 1200 p/h w kierunku na Gdynię. Czyli widoczny jest spadek spowodowany przekierowaniem części ruchu drogowego na COK. Jeszcze lepszy wynik otrzymamy, gdyby wykonano symulację dla całej trasy COK, czyli także z „wybudowanym” odcinkiem do ul. Rumskiej.

  1. Na końcu sytuacja w Pierwoszynie. Teoretycznie wybudowanie NUD w tym wariancie zmniejszy ilość pojazdów przejeżdżających przez Pierwoszyno, ale tylko tranzytowych w kierunku do Pucka, a nie tak jak to zaplanowano, że przez Pierwoszyno nie będą przejeżdżać miejscowi – bo oni i tak wybiorą trasę krótszą przez Pierwoszyno ulicą Kaszubską, tym bardziej, że będą mieć pierwszeństwo do włączenia się do ruchu na rondzie u wylotu Kaszubskiej.

Najlepszym i najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dla Pierwoszyna, ale i pozostałej północnej części gminy jest powrót do najlepszego wariantu przedstawionego w marcu 2021 r. czyli Wariantu 1. Oczywiście powrót do tego wariantu będzie możliwy po wybudowaniu trasy COK, która przejmie cały ruch tranzytowy i złagodzi ewentualne wątpliwości jeszcze teraz obecne.

Bardzo istotnym elementem w decyzji czy już przystępować do budowy COK, a zaniechać tego wariantu NUD jest ekonomia.

  • COK to budowa realna do wykonania na pewno zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, bo będzie w zasięgu naszych możliwości finansowych. Koszt budowy praktycznie tylko połączenia Derdowskiego z Chmielna /Paska porównywalny, a jak nie mniejszy niż budowane obecnie połączenie Suchego Dworu z Dębogórzem.
  • Można śmiało założyć, że władze gminy byłyby w stanie wyegzekwować nasze bezpieczeństwo i wyegzekwować sfinansowanie budowy odcinka od Pomorskiej do Rumskiej od dwóch podmiotów, które zgodnie z cytatem z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, a mianowicie: „Jak wynika z informacji udostępnionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, według stanu na rok 2015 na terenie gminy Kosakowo występują dwa zakłady dużego ryzyka. Należą do nich:
  1. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o. Baza Paliw Płynnych nr 21 w Dębogórzu,

(b) Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A. Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo w Dębogórzu.

Należy zaznaczyć, iż zagrożenie spowodowania poważnej awarii wynikać może także z transportu substancji niebezpiecznych. Przez teren gminy Kosakowo przebiega m.in. droga wojewódzka nr 100. Należy pamiętać także o tym, iż paliwa płynne przewożone są praktycznie po wszystkich drogach, gdzie występują stacje paliw płynnych.

Warto zaznaczyć, iż na terenie Gminy Kosakowo zlokalizowana jest także jednostka wojskowa z wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem.”

  • Wybudowanie NUD jest mało realne finansowo, jest mowa o koszcie od 40 do 60 mln co dla naszej gminy jest kwotą w tym momencie nieosiągalną. Dochodzą teraz dodatkowe problemy z przeprojektowaniem przebiegu NUD w związku z odmową MON na wejście z inwestycją na teren zamknięty lotniska.

Reasumując, z powyższej analizy wynika konieczność jak najszybszego przystąpienia do realizacji, budowy COK, co w tej chwili sprowadza się do rozpoczęcia projektowania trasy, gdyż wiadomym jest, że okres przygotowawczy do budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to minimum 2 lata.

Nie stać nas mieszkańców na takie marnotrawstwo czasu i złudną wiarę w budowę NUD-u, który wydaje się niemożliwy z przyczyn finansowych a do tego nieracjonalny biorąc pod uwagę, że nie przyniesie korzyści dla gminnego systemu transportowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.