shadow

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY PO RAZ PIERWSZY 27.04.2017 r. NADAL JAK NAJBARDZIEJ AKTUALNY.

Ponad trzy godzinną dyskusję nad planem w sprawie kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków oraz Zagórskiej Strugi podsumował Szymon Tabakiernik.

Wypowiedź przedstawia załączony filmik.


Krótko mówiąc, projekt planu spełnia założenia, które zawierała uchwała,

a właściwie uzasadnienie do uchwały. Szczegółowo o historii tej sprawy

w art. pt. „Z nadzieją w przyszłość”

Na tym praktycznie można by zakończyć sprawozdanie z dyskusji publicznej, gdyby nie nowe okoliczności związane z użytkowaniem kanału.

Od dawna było wiadome, ze kanał odprowadzający oczyszczone ścieki jest uszczelniany, ale tylko w części widocznej. Niestety kanał nie ma dna i na powierzchni ponad 20 000 m² odprowadza wody do gruntu.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo wystąpiło do użytkownika kanału o udostępnienie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie kanału. Ku naszemu zdziwieniu z uzyskanej odpowiedzi wynika, że PEWIK takowego pozwolenia nie posiada.

Zgodnie z ustawą prawo wodne takowe pozwolenie wodnoprawne PEWIK może uzyskać występując ze stosownym wnioskiem i pełną dokumentacją. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się między innymi pod uwagę zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stowarzyszenie nasze wystąpiło do marszałka województwa jako organu wydajacego pozwolenia wodnoprawne ze stosownym pismem, w celu wyjasnienia zaistniałej sytuacji. Pismo w załączniku.

Wystosowanie pisma w sprawie pozwolenia wodnoprawnego miało na celu przyspieszenie działania PEWIK’u nie tylko związanego z uchwaleniem miejscowego planu, ale także na drodze prawa wodnego.

W zaistniałej sytuacji uchwalenie planu w najszybciej możliwym terminie jest niezbędne, żeby rozwiązać problem ścieków jak i zalewania terenów wodami opadowymi spowodowanymi likwidacją Zagórskiej Strugi.

Podczas dyskusji wystąpiły wątpliwości czy otwarty przepływ wód Zagórska Strugą nie spowoduje podtopień podczas nawalnych opadów. Plan przewiduje, że Zagórska Struga będzie zasilana poprzez regulowane podłączenie do obecnego kanału w okolicy Kazimierza. Napływ wody będzie dostosowany do zapewnienia bezpiecznego poziomu w rzece. Rozwiązanie tego problemu nie powinno nastręczać najmniejszego problemu.

Innego rodzaju wątpliwości przedstawiał Prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego Nasza Ziemia Marcin Buchna. Zastrzeżenia głównie sprowadzałysię do obaw, że zakres planu jest zbyt szeroki co według niego umożliwia w tym zakresie w przyszłości umiejscowić gazociąg. Niestety zapisy planu mówiące, że tereny po północnej stronie kanału są przeznaczone jak tereny rolne bez prawa zabudowy buły dla Prezesa niewiarygodne.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo stoi na stanowisku jak najszybszego uchwalenia planu w obecnej postaci, tak żeby nie było zbędnego przedłużania procedury z przyczyn opisanych powyżej. Jeżeli jednak były by konieczne jakieś dodatkowe zabezpieczenia w zapisach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć ich procedowanie zaraz po uprawomocnieniu się tego planu.

Mówi się „czas to pieniądz”, ale w naszym przypadku „czas to lepsze i przyjazne środowisko”.

Z przebiegiem całej dyskusji można zapoznać się po kliknięciu na poniższe linki. Całość z powodów technicznych zawarta jest w 9 częściach.

Henryk Palczewski

PS.

Przystępnie omówiono plan w Cz.8.

Załączniki:

 1. Z nadzieją w przyszłość”http://kosakowo.org/?p=4387https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Tyf5JdhQsZ8
 2. Mail z odpowiedzią ws. pozwolenia wodnoprawnego. http://kosakowo.org/wp-content/uploads/2017/04/Odpowiedź-PEWIK-o-braku-pozwolenia-wodno-prawnego.pdf
 3. Pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego.http://kosakowo.org/wp-content/uploads/2017/04/Marszałek-Województwa.pdf
 4. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 1
 5. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 2https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WXwvvPmkE6o
 6. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 3https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aiTWmjeBy8A
 7. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 4https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9tx2k5TtrQ8
 8. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 5https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=7-PejVGQQlw
 9. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 6https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=r01siyL8qdY
 10. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 7https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JawJfW8sOnM
 11. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 8https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=y1lfe50lTVw
 12. Dyskusja publiczna ws. kanału cz. 9https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Hov4gCwwgkA