shadow

Rozpoczynamy nowy cykl pod hasłem walka z „Majkizmami”. Od jutra tj. 11.02.2023 r. będziemy przedstawiać codziennie nominacje do I Etapu KONKURSU „MAJKIZM KADENCJI 2018-2024”. Szczegóły konkursu przedstawia Regulamin zamieszczony na obrazku.

Po przedstawieniu wszystkich nominowanych Majkizmów, odbędzie się głosowanie poprzez przesłanie głosu z numerem wybranego Majkizmu jako najbardziej niekorzystnego dla mieszkańców gminy Kosakowo. Głosować można przesyłając swój wybór za pośrednictwem Messengera (przycisk „Wyślij wiadomość”) lub e-mailem do Organizatora Konkursu, czyli Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo poprzez stronę www.kosakowo.org
Zasady wyłonienia zwycięzców i nagrody przedstawia Regulamin.
„Majkizm” to sposób działania polegający na „przepychaniu” pomysłów nie zawsze zgodnych z interesem mieszkańców, a z reguły jak można przypuszczać w interesie „gminnych oligarchów”
i deweloperów bądź zaniechanie działań w przypadku, gdy powinny one zostać podjęte w celu realizacji lub ochrony interesów mieszkańców gminy.
Jednym z narzędzi takiego działania jest ograniczanie konsultacji z mieszkańcami lub ich markowanie. W skrócie, przyjdzie, pogada, będzie nawet czasem przytakiwał, ale i tak zrobi to, co sobie zamierzył. Co więcej, czasem po prostu konsultacji nie prowadzi.
Jednym ze stosowanych metod „przyspieszania” procesu decyzyjnego jest przekazywanie radnym i mieszkańcom ogromnej ilości materiałów, głównie projektów uchwał, krótko przed sesją, co uniemożliwia zapoznanie się i przeanalizowanie ich zawartości.
Przykładem na czasie takiego działania jest przekazanie materiałów do uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo (dalej: Studium) na 7 dni przed posiedzeniem Rady Gminy Kosakowo, a 5 dni przed posiedzeniem komisji, na której ma być rozpatrzonych 47 uwag, które podczas sesji w dniu 17.02.2023 r. Rada po odczytaniu i przegłosowaniu musi przyjąć lub odrzucić.
Studium wprawdzie nie jest prawem gminnym, ale uchwalane prawo w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego musi być zgodne z zapisami Studium.

KONKURSU „MAJKIZM KADENCJI 2018-2024” jest początkiem nowego sposobu przedstawiania spraw gminnych z innej perspektywy niż oficjalna propaganda, gdzie wszystko jest piękne i bez skazy.                                                                                 

                                        REGULAMIN KONKURSU

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Link do projektu uchwały: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.