shadow

Ostania, czwarta nominacja I ETAPU to największe świństwo, jakie Wójt robi mieszkańcom. Nominacja nr 4 nie jest jakąś pomyłką czy niedopatrzeniem, to jest świadome działanie przeciwko zdrowiu mieszkańców i środowisku naturalnemu.

Zacznę od tematu, który pilotuję i opisuję od lat, a mianowicie nieszczelnego kanału ściekowego, którym odprowadzane są ścieki z oczyszczalni „Dębogórze”. Ścieki powinny płynąć do Zatoki Puckiej w szczelnym kolektorze. Uwaga złożona do projektu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo” (dalej: Studium) złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo odnosiła się do wpisaniu na mapie oznaczenia „kanał ściekowy”. Bezczelne tłumaczenie, że taka nazwa figuruje w mapie hydrograficznej Polski, jest nie do przyjęcia. Tam powinno pojawić się określenie „Zagórska Struga”, której bieg powinien być docelowo przywrócony i przewiduje to miejscowy plan.

Wójt chyba nie rozumie albo nie chce zrozumieć co określa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, a więc tłumaczę jak chłop krowie na miedzy, jest to: dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady. Dokument, który określa przyszłość. Wójt nadając nazwę „kanał ściekowy” wskazuje, że chce utrzymać stan obecny, chociaż powołuje się na zapis w Studium, że przewiduje się „przebudowę i uszczelnienie kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze””.

Szanowni mieszkańcy, można „przypuszczać”, że Wójt jest zdrowy na umyśle, ale w uzasadnieniu odrzucenia uwagi 32.8a napisał „Informacja o nieszczelności kanału nie jest potwierdzona oraz nie jest istotna dla dokumentu studium. Brak dowodów na nieszczelność kanału […]” to w oczywisty sposób robi idiotów z mieszkańców. Ewidentny objaw lekceważenia i arogancji. Pewnie nie wierzycie, że coś takiego mogło pojawić się w dokumencie gminnym? Proszę zapoznać się z obrazkiem Nr 2.

Co więcej, podczas dyskusji nad projektem Studium, mieszkanka Kazimierza, Eunika Niemc, zaproponowała, aby na mapie znalazło się pisemne oznaczenie „projektowany szczelny kolektor ściekowy”. Wynika to z planów przebudowy kanału ściekowego właśnie w kolektor, o czym wielokrotnie zapewniał mieszkańców gminy sam Wójt. Propozycja ta została jednak zignorowana. Jest to jawny brak dbałości o interes gminy.

Dla udowodnienia do jakiego stopnia mamy do czynienia z betonem podam fakt, że w momencie odczytania uzasadnienia do uwagi 32.8a, natychmiast odszukałem i zamieściłem na FB post z danymi, link do posta: https://www.facebook.com/henryk.palczewski.9/posts/pfbid034fxLAqC2uh1rUxzkMCK6VuxKdREtnFwT7gXD3udCRyyzQmn9ZJkzQjrMXibP5fwhl

który kieruje do szczegółowych wyników badań zleconych przez PEWiK. Z opasłego dokumentu (79 stron) jednoznacznie wynika, że średnio rocznie wsiąka do gruntu 550 738,8 m³ ścieków, bezpośrednio nad zbiornikiem wody pitnej Nr 110. Czy taki dowód przekona Wójta i zmieni on zapisy w projekcie Studium?

Drugim świństwem zrobionym z premedytacją szczególnie mieszkańcom Złotych Piasków, jest likwidacja zieleni ochronnej i krajobrazowej. Zieleń, która byłaby wprawdzie namiastką tego, co powinno być, ale dawałaby przynajmniej częściową ochronę przed hałasem pochodzącym od sprężarek tłoczących gaz do kawern, została w projekcie Studium wyeliminowana na rzecz terenów produkcyjno-usługowych. Najlepiej widać to na obrazku, gdzie likwidacji ulega ponad 4,5 ha terenów oznaczonych symbolem EG ZO – zieleń ochronna i krajobrazowa.

Powyżej opisałem Nominację NR 4, która jest ostatnią w I Etapie Konkursu „Majkizm Kadencji 2018-2024”. Za dwa dni zamieszczony zostanie post podsumowujący, który będzie także przedstawiał zasady głosowania wyboru Majkizmu związanego z projektem Studium. Kolejny, drugi etap nastąpi pod koniec wiosny, trzeci pod koniec roku, a następnie na wiosnę przyszłego roku finał z nagrodami.

Konkurs jest próbą zachęcenia mieszkańców do zainteresowania się sprawami gminnymi, a przede wszystkim formą przygotowania do świadomego wyboru nowego Wójta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.