shadow

3 lata temu prosiliśmy, błagaliśmy o nie wyburzanie starej szkoły” taki apel podpisało i złożyło do „Szanownego Pana Wójta” ponad 500 rodziców. Efektem tego apelu:

były dwa spotkania, które praktycznie obnażyły bezradności i stan paniki władz na zaistniałą katastrofalną sytuację w szkole w Pogórzu.

Okazuje się, że jedynym realizowanym rozwiązaniem jest nauka dzieci w kontenerach i to realnie od przyszłego roku szkolnego.

Właśnie otrzymaliśmy prospekt producenta kontenerów, który buduje między innymi szkoły z kontenerów. Najprawdopodobniej w tym kierunku zlecono projektowanie, które ma się zakończyć do 15 września br. Rozmowy i uzgodnienia z projektantami już się odbyły, o czym dowiedzieliśmy się od przedstawiciela handlowego producenta, który odwiedził siedzibę naszego Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo. Rozmowa i uzyskane informacje upoważniają nas do stwierdzenia, że klamka zapadła i szkoła będzie z kontenerów.

Warto zwrócić uwagę, że zakładając, iż szkoła ma być wykonana z kontenerów (a nie z modułów), co wynika z założonych kosztów jej budowy przez Wójta, tj. 3-4 mln zł to:

  • Założony okres użytkowania to min. 4 lata, następnie sprzedaż albo wykorzystanie w innym miejscu.

  • Przy założeniach o jakich mówił Wójt, tj. 3 kondygnacje, na każdej kondygnacji 3 pomieszczenia łącznie 8 klas i jedno pomieszczenie przeznaczone na szatnię.

    Prawdopodobny koszt, nie 3-4 mln zł jak mówił Wójt, a raczej powyżej 7 mln zł. Ostateczna wycena po przetargu. Zwiększony koszt z racji 3 kondygnacji, które podlegają ostrzejszym wymaganiom.

Pytania do wyjaśnienia:

Pytanie podstawowe, czy rodzice zgodziliby się na takie „obniżone” warunki nauki dla własnych dzieci?

  • Pytanie zasadnicze: kiedy i co zrobimy z tymi kontenerami po kilku latach?

Małe, a praktycznie żadne szanse, że nagle będzie mniej uczniów i w ogóle ta prowizorka będzie niepotrzebna. Wiadomym jest, że prowizorki są najtrwalsze.

Kolejny problem, z którym zderzy się Wójt to zapis miejscowego planu zagospodarowania, w którym wyraźnie zapisano w § 8. pkt 4 zakaz lokalizacji blaszanych garaży, blaszanych budynków gospodarczych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, a dla ścisłości : Definicja tymczasowego obiektu budowlanego została sformułowana w art. 3 pkt. 5 Prawa budowlanego: „Tymczasowy obiekt budowlanym to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: […] obiekty kontenerowe […]”

Z tego co mówił Wójt, zmiana planu zagospodarowania trwa około roku czasu.

Brak informacji na bieżąco ze strony urzędu gminy spowodowany jest sposobem zarządzania polegającym na stawianiu zainteresowanych przed faktami dokonanymi. Już teraz jesteśmy w sytuacji, że decyzja zapadła, a brak informacji jest tylko oddalaniem ewentualnych sprzeciwów mieszkańców. Mieszkańcy pamiętają, iż przed trzema laty, Wójt zlecił rozbiórkę „starej szkoły”, która lepiej spełniała warunki nauki niż te, które zapewnią kontenery.

Dlaczego Wójt obawia się dyskusji gdzie i w jakiej kolejności budować szkoły, a może wreszcie przebudzą się radni i podejmą taką dyskusję.

Poprzednia informacja o ofercie szkoły modułowej, ale nie kontenerowej:

Wójt potrzebuje czas, dużo czasu na przedstawienie wizualizacji, która zgodnie z jego zasadami działania będzie ostateczną wersją. Normalnie pierwszym etapem powinno być poddanie pod dyskusję kilku wersji rozwiązania. Nam wystarczył jeden dzień, żeby otrzymać pierwszą propozycję, która już może być podstawą dyskusji. Propozycje wprawdzie przedszkola, ale szkoły dla klas 0 do 3 praktycznie niczym się nie różnią.

Propozycje pod linkami:


1. https://drive.google.com/…/19JAOBC8GteYJUP44W0s…/view…

2. https://drive.google.com/…/198PqhpCHVGk5T8DRpTK…/view…

3. https://drive.google.com/…/195FXJKPIZs61rQZF6TF…/view…

4. https://drive.google.com/…/194tLtFLpHNEwzYLxDit…/view…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.