shadow

NOMINACJA NR 3

Około 3,8 ha do przekwalifikowania terenu rolnego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dający właścicielowi gruntu zysk minimum 10 mln zł to skuteczny Majkizm, który łamie nawet rozsądnego radnego z Waldemara Kaszubę. Można już go bez wątpienia zaliczyć do „pseudoopozycji. W ostatnim czasie głosuje przede wszystkim tak, aby nie przeszkodzić Wójtowi w realizacji jego planów.

Jest i przykład odwrotny, który pokazuje, że działanie w interesie mieszkańców skutkuje karami w postaci odebrania możliwości przekwalifikowania gruntów, które już były przeznaczone w Studium pod budownictwo.

Obrazek poniżej pokazuje jak się działa dla „swoich”. Z prawej strony Obrazu Nr 1 przedstawiono stan obecny, na którym widać, jakie tereny przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne, z lewej strony ten sam teren, cofający przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne na pierwotne tereny rolnicze. Wprawdzie można by doszukiwać się jakiejś polityki mającej na celu ograniczenie zabudowy, ale ta metoda jest prymitywna i fałszywa, jeśli w innych miejscach pozwala się nawet na zabudowę wielorodzinną. W tej małej „polityce gminnej” opanowanej przez Majkizm nie ma mowy o podstawowych prawach nabytych, za to jak widać na obrazku wyróżnia się uległych radnych, a rdzennych mieszkańców traktuje się mówiąc… takich wybraliście, to tacy teraz rządzą.

Przypadków cofnięcia przeznaczenia terenów jest więcej, jednakże o jednym należy wspomnieć bardziej szczegółowo.

Przypadek radnego Antoniego Strzelca. Radny w samorządzie od wielu kadencji, czekający na ewentualny rozsądek, który nakazywałby już dawno przeznaczyć jego ziemie pod budownictwo, gdyż są usytuowane w miejscu, gdzie w okolicy jest już zabudowa. Niestety na tyle „krnąbrny” teraz, ale i za poprzedniego Wójta, że doczekał się podwójnej „kary”.

W obowiązującym Studium jego teren przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne,

w projekcie nowego Studium na jego terenie przeznacza się 2 ha ziemi na tereny zieleni urządzonej. Do jakiego stopnia jest to perfidne działanie można zrozumieć przyglądając się mapce, z której widać, że teren zieleni urządzonej, czyli np. park z alejkami i ławeczkami sytuuje się przy głównej ulicy, czyli bardzo ruchliwej ulicy Wiejskiej. Rozsądny gospodarz gminny pomyślałby, że taki teren oczywiście, ale w centrum jakiegoś osiedla, a nie przy spalinach i hałasie.

Powalające i złośliwe myślenie.

Na dowód takiej oceny przytoczę sprawę, która toczyła się w 2017 roku. Obecny Wójt Marcin Majek wtedy jako Zastępca Wójta, zdecydował i podpisał umowę na wykup ziemi przeznaczonej na drogi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie musiał kupować tych terenów pod drogi, które miały być drogami wewnętrznymi, za co gmina zapłaciła 191 600 zł. Chichot historii polega na tym, że jest mowa o terenie przylegającym bezpośrednio do terenu, który teraz przeznaczył radnemu Antoniemu Strzelcowi na teren zieleni urządzonej. Najlepiej to można zobaczyć na Obrazku Nr 2. Uwaga: teren z wykupionymi drogami do dziś jest terenem niezabudowanym użytkowanym nadal jako rolny. Link do umowy kupna: https://drive.google.com/file/d/1Nc0GkfghSbQCyzNuFvzqm__vAS1c95x4/view?usp=sharing

Na koniec jako przykład, dlaczego władza tak traktuje radnego. Pod linkiem jego wystąpienie podczas sesji kiedy decydowano o przeznaczeniu terenów pod budowę szkoły i przedszkola w Pogórzu, dodam uchwała złożona między innymi przez radnego Strzelca, za którą jeszcze głosowała tylko radna Mirosława Piotrowska. Pod koniec filmiku wypowiada się radny, co myśli o decyzji klubu radnych https://youtu.be/YD33uQIKeM8 , żeby mieć obraz całej sprawy można kliknąć link: https://kosakowo.org/?p=4705 .

Dlaczego, może dochodzić do takich sytuacji. Podstawowa sprawa to niedoinformowanie mieszkańców. Oczywiście brak dobrego środka przekazu, ale przede wszystkim zainteresowanie na poziomie Facebooka, gdzie trudno przeczytać, np. już bardzo skrócony ten tekst a co dopiero zagłębić się w temat. Niestety, życie nie jest łatwe i nie dziwię się, że mieszkańcy interesują się dopiero gminą podczas kampanii wyborczej. Niestety, wtedy to już jest za późno.

P.S. Czy nie byłoby logiczne oznaczenie terenu zieleni urządzonej w miejscu wskazanym gwiazdką, jeżeli już przywraca się tam teeren rolny ?

Link do projektu uchwały o Studium: https://drive.google.com/file/d/1wuyNsYurL9UtFktKeBmqS_AfJEcGwp78/view?usp=sharing

Link do regulaminu ; https://drive.google.com/file/d/1wMpXDMggCcfjqi9q6Pes0Bf5LR5MphbQ/view?usp=sharing

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.