shadow

Szanowni radni, proszę przeczytajcie i odpowiedzcie sobie, czy jest sens wydawać więcej za gorsze rozwiązanie ?

Materiały dotyczące zbliżającej się sesji Rady Gminy Kosakowo, zaplanowanej na dzień 28 sierpnia 2023 roku, zaskakująco ujawniły starannie skrywaną tajemnicę wójta w kontekście planów dotyczących rozbudowy szkoły w Pogórzu. W trakcie wczorajszego zebrania wiejskiego w Pogórzu, tj. 22 sierpnia 2023 r., Wójt Marcin Majek nieustannie podkreślał, że nowa szkoła będzie budowana w formie modułowej, lecz nie wspomniał ani razu, że tym „modułem” ma być kontener.

Należy zadać pytanie: dlaczego tę informację ujawniono przedwcześnie? Zakładając brak przypadkowości, opublikowanie załącznika do uchwały pt. „Program rozwoju placówek oświatowych w gminie Kosakowo” stanowi przygotowanie do akceptacji kolejnego, dyskusyjnego projektu. Wszystko wskazuje na to, że to tylko kwestia czasu.

link do załącznika: https://drive.google.com/file/d/1WJwFtd1mvD23JrntXPGMrdn677B7gDfy/view?usp=sharing

Jeśli zaś odpowiemy na pytanie: kto faktycznie wnika w takie dokumenty z pełnym zrozumieniem? Odpowiedź wydaje się oczywista. Być może takie osoby istnieją, ale na pewno nie są to radni z Nowej Jakości, którzy znów mają być potraktowani jak bierni akceptujący wszystko, co Wójt dla nich przygotuje.

Jest faktem, że tylko radni Nowej Jakości mają szansę zahamować ten proces. Jednak po przegłosowaniu tak ważnej uchwały dotyczącej rozwoju oświaty, ich ręce będą związane po 15 września. Po przedstawieniu projektu budowlanego, nie będą mogli już nic zdziałać. Wójt w odpowiedzi na wszelkie zarzuty będzie mógł stwierdzić: „Jestem jedynie wykonawcą uchwały Rady, która precyzyjnie opisuje, co i za jaką cenę ma być wybudowane. To Rada to zatwierdziła.”

W celu uniknięcia konieczności przeszukiwania artykułów, w których pisałem, że pod żadnym pozorem nie można rozważać wydania 10,5 mln zł na trzyletnią prowizorkę, przytaczam treść otrzymanego maila w odpowiedzi na pytanie o budowę modułową. Z potwierdzonych informacji wynika jasno, że za cenę podobną do tej zaproponowanej w uchwale, możemy zbudować stałą placówkę, a nie jedynie tymczasową konstrukcję.

Treść maila:

W nawiązaniu do rozmowy w załączniku przesyłam materiały informacyjne nt. budownictwa modułowego, wstępna koncepcję szkoły na 8 oddziałów, zakres prac i szacunkowe koszty.

Wykonanie PFU (program funkcjonalno-użytkowy)

Opis, Rzuty, Przekroje, Koncepcja, PZT, Badania geotechniczne, Inwentaryzacja zieleni ZZK (zbiorcze zestawienie kosztów)

Średni czas wykonania ok 80-90 dni

Szacowana cena od 65 000 netto 

Na podstawie ww PFU ogłaszacie Państwo przetarg w systemie zaprojektuj i buduj, gotowego budynku szkoły na 8 oddziałów pod klucz.

Zakres prac zaprojektuj i buduj szkoły na 8 oddziałów:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej,

 • Wykonanie fundamentów (przy założeniu prostych warunków gruntowych),

 • Wykonanie przyłączy, sieci instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych,

 • Zagospodarowanie terenu tj.: tereny zielone, plac zabaw, powierzchnie utwardzone, ogrodzenie itp.

 • Kompleksową organizację montażu w tym: zgody transportowe, zajęcie pasa drogowego, dźwig na czas montażu.

 • Stolarka drzwiowa oraz okienna,

 • Instalacje sanitarne i elektryczne,

 • Wyposażenie montowane na stałe,

 • Prace wykończeniowe.

Po za zakresem (do ustalenia) 

 • Wyposażenia kuchni,

 • Wyposażenia ruchomego (meble). 

Szacunkowy koszt to ok 9 000,00 zł netto za m2 powierzchni całkowitej.

Szacowany termin wykonania 8-10 m-cy z odbiorami p-poż, sanepidu i pozwoleniem na użytkowanie;

Jak widać, nie ograniczamy się jedynie do krytyki – proponujemy także realne rozwiązania. Publikujemy te informacje, aby zostawić ślad i dowód na istnienie alternatywy dla marnowania milionów na tymczasową budowę. Wciąż jest czas na zrealizowanie przedstawionego powyżej scenariusza. Mamy nadzieję, że z tym tekstem zapozna się zarówno Wójt, do którego prześlemy ten artykuł bezpośrednio, jak i rodzice, w tym ich przedstawiciele biorący udział w rozmowach z Wójtem.

Nie chcielibyśmy, aby sytuacja powtórzyła się jak przed sześcioma laty i w 2018 roku. Więcej informacji można znaleźć pod linkami: link 1 oraz link 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.