shadow

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=fTkBdDNb_o8 

Przeludnienie Szkoły Podstawowej w Pogórzu to problem znany od długiego czasu, również Wójtowi Marcinowi Majkowi, co sam wielokrotnie potwierdził w swoich wypowiedziach, również podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 7 sierpnia 2023 r.
Niestety, mimo dramatycznej sytuacji oświatowej w gminie Kosakowo, Wójt nadal nie chce w sposób jasny i precyzyjny określić, w jakiej technologii zamierza rozbudować pogórską placówkę.
W tej sytuacji, Stowarzyszenie mieszkańców Gminy Kosakowo (SMGK) postanowiło zabrać głos poprzez wystosowanie „Listu otwartego”, żeby zapobiec zmarnowaniu ponad 7 do 8 mln zł w ciągu 3 lat.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo                                                                                                                                                                                           Kosakowo, 08.08.2023 r.

ul. Adm. J. Unruga 26

81-181 Gdynia

tel. 786-807-857

e-mail: poczta@kosakowo.org

KRS: 0000402124 Wójt Gminy Kosakowo

Pan Marcin Majek

LIST OTWARTY

Przyjmując Pana oświadczenie wygłoszone podczas spotkania z rodzicami dzieci ze szkoły podstawowej w Pogórzu (27 lipca 2023 r.) wyrażamy ubolewanie, iż przyznanie się do błędu polegającego na zlekceważeniu problemu przeludnienia w szkołach naszej gminy, nie wywołało refleksji co do istoty błędu, za który bił się Pan w piersi biorąc całą winę na siebie.

Istotą zaistniałej sytuacji nie jest fakt zlekceważenia problemu trójzmianowości, istotą problemu jest zlekceważenie opinii i sygnałów zaniepokojonych mieszkańców, wręcz ostentacyjne unikanie dialogu z osobami zainteresowanymi sprawami gminnymi, jak i brak konsultacji z osobami, których problemy bezpośrednio dotyczą. Efektem tego jest brak podjęcia przez ponad roku czasu działań, które doprowadziłyby do znaczącego ograniczenia problemu braku miejsc w szkołach podstawowych w gminie.

Podczas spotkań z Panem w okresie czerwiec-lipiec 2023 r. rodzice byli zainteresowani nie tylko tym co się stanie od 1 września 2023 r., a więc pilnymi działaniami w celu zneutralizowania trójzmianowości, ale także wyrażali swoje zainteresowanie tym co będzie za rok, gdy jak wiadomo, co roku przybywa w gminie dodatkowo około 200 uczniów.

W odpowiedzi na prośbę o podanie szczegółów planowanej dobudowy ośmiu klas lekcyjnych przy szkole w Pogórzu, Pana odpowiedź była krótka i stanowcza, że to zostanie ujawnione dopiero po zakończeniu projektowania (a więc według najnowszych informacji dopiero po 15 października br.).

Panie Wójcie, co stało na przeszkodzie, że nie powiedział Pan rodzicom całej prawdy?

Przecież to Pan zlecił projektowanie i to Pan określił co i jak ma być budowane. Czyli ma Pan pełną wiedzę w tym zakresie, a po miesiącu projektowania na pewno już jest materiał, który mógłby posłużyć jako podstawa do dyskusji.

Obserwując sposób Pana działania wysuwamy wniosek, że spodziewa się Pan niezadowolenia z podjętych decyzji i stąd chce Pan postawić mieszkańców przed faktami dokonanymi.

Czyżby dotychczasowe doświadczenia dotyczące skuteczności protestów mieszkańców gminy nic Pana nie nauczyły?

Z informacji, które posiadamy, projektowana jest, jak to Pan określił dobudowa szkoły modułowej, skrzętnie ukrywając określenia, że to „szkoła modułowa z kontenerów”, co teraz potwierdziło się w odpowiedzi na interpelację radnej Mirosławy Piotrowskiej (link: https://drive.google.com/file/d/1PjOVmRmuergDXlaYDNveMw-pr-QnLcPc/view?usp=sharing) .

SMGK już wielokrotnie przedstawiało szereg propozycji, które niestety nie były brane pod uwagę, co weryfikowało samo życie – propozycje były słuszne i uchroniłyby nas przed stratami i bałaganem.

Tym razem przedstawiamy naszą analizę podjętej decyzji o budowie szkoły modułowej z kontenerów, która to analiza powinna być brana pod uwagę jako jeden z głosów w dyskusji. Naszym zdaniem powinno się wybudować szkołę z modułów, która zdecydowanie przewyższa parametrami użytkowymi szkołę z modułów kontenerowych, a jest jedynie do 20% droższa niż moduły kontenerowe.

Bardziej szczegółowe porównanie znajduje się pod linkiem : https://drive.google.com/file/d/1JWv-C-M2awGYDSR2zy77yWDFK7hBr7zD/view?usp=sharing

Przy okazji zwracamy uwagę, że na obecnym etapie nic nie stało i nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast projektowania, o czym Pan informował, zlecić wykonanie PFU (programu funkcjonalno-użytkowego) zawierającego:

  • Opis
  • Rzuty
  • Przekroje
  • Koncepcja
  • PZT
  • Badania geotechniczne
  • Inwentaryzacja zieleni
  • ZZK (zbiorcze zestawienie kosztów)

Na podstawie ww. PFU można by ogłosić przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj, co dałoby gwarancję, że inwestycja zostanie oddana do użytku do 1 września 2024 r.

Reasumując, jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że inwestycja jak najbardziej pilna zrealizowana w panice bez rozsądnej analizy przyniesie nam kolejne straty.

Rozpoczął się sierpień i do 1 września 2024 r. pozostało 13 miesięcy czyli wystarczająco dużo czasu, żeby przeprowadzić dyskusję i podjąć prawidłową decyzję, która koncepcja jest korzystniejsza dla naszej gminy.

Jesteśmy gminą, której nie stać na wyrzucanie pieniędzy na prowizorki i dlatego wzywamy Pana do weryfikacji swojej decyzji, a przynajmniej do wyjaśnienia, że jesteśmy w błędzie, gdyż być może Pan zlecił budowę szkoły modułowej, a nie szkoły w modułach kontenerowych.

Niniejszym listem chcemy po raz kolejny wskazać dobry kierunek, a jednocześnie chcemy mieć dowód, że sygnalizowaliśmy takie rozwiązanie.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Mieszkańców

Gminy Kosakowo

Henryk Palczewski

PS. Panie Wójcie, czy wybór wariantu szkoły modułowej z kontenerów, spowodowany jest faktem, iż Pan robi wszystko, żeby nic nie zrobić ?

Przecież Pan ma świadomość, że miejscowy plan zagospodarowania dla tego terenu nie przewiduje zabudowy tymczasowej czyli z kotenerów.

Budowa modułowa natomiast, jako inwestycja trwała może być zrealizowana w tym samym terminie co Pana prowizorka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.