shadow

Wniosek o dofinansowanie środkami UE wskazywał jako główny cel ” Poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju oraz obsługi łodzi rybackich stacjonujących na morskiej przystani rybackiej w Kosakowie”.
Ciekawe czy w dniu odbioru 18 sierpnia 2013 r. przedstawiciele ARiMR zauważyli to co widać na filmie.:)

Warto obejrzeć do końca, żeby zobaczyć co się zdarzy przy najbliższym jesiennym sztormie. Oczywiście na zimę pontony mają być demontowane za spore pieniadze.