shadow

Żeby zrozumieć nasz zachwyt nad rewolucyjną zmianą w naszej gminie należy zapoznać się z poniższą analizą.

Nie wiemy czy nowa pani skarbnik Agnieszka Szczurek dokonała takiej analizy, ale to co zrobiła śmiało można nazwać rewolucją jak na nasze gminne realia. Faktem jest, że pani skarbnik od lat pracowała w naszym urzędzie jako główna księgowa, ale tylko jako księgowa i nie mogła wcześniej się wychylać z tak oczywistymi pomysłami będąc podwładną. Dobrze się stało, że powołanie jej na stanowisko skarbnika już zaowocowało decyzją dzięki, której już zarobiła na swoje wynagrodzenie na wiele lat.

Żeby zrozumieć wiekopomną decyzje należy przyjrzeć się tabeli przygotowanej na podstawie kwartalnych sprawozdań, które gmina przesyła do Regionalnej Izby Rozrachunkowej (RIO).

Informacja o tym ważnym działaniu dotarła do nas wraz z opublikowaniem ostatniego sprawozdania za I kwartał 2023 roku.

W pierwszym momencie szok nad niesamowitymi danymi i na tym tle perełka.

To na co należy zwrócić uwagę, to okres za jaki przedstawiamy zestawienie, a mianowicie od roku 2017 do I kwartału 2023.. Praktycznie okres „panowania” obecnego wójta to cały rok 2019 i następne lata.

Od roku 2019 zawsze na koniec roku nasze kredyty były ponad 20 milionowe, żeby w roku bieżącym osiągnąć kwotę 46,6 mln zł.

  1. Największe zobowiązania na koniec roku osiągnęły kwotę 4,05 mln zł w roku 2020 i to jest kwota, która praktycznie mogłaby być uznana jako potrzebna na depozytach na żądanie.
  2. Rewolucja pani skarbnik Agnieszki Szczurek wynika z tego, że zdecydowała się założyć lokatę na 17 mln, z łącznej kwoty 32 mln zł jaką mieliśmy na koniec I kwartału w depozytach.
  3. Ostatnia kolumna w tabeli pokazuje jak wzrastał nasz koszt obsługi długu, w roku 2017 kwota 483 tys. zł do planowanych kosztów w 2023 w wysokości 3 mln zł.

Na koniec kilka pytań:

  1. Dlaczego utrzymujemy tak duże zadłużenie jeżeli przez ostatnie 4 lata zawsze mieliśmy ponad 20 mln na depozytach na żądanie. Można zrozumieć, że są sytuacje nieprzewidziane i jest potrzebna wieksza gotówka, ale w naszym przypadku jak widać nie była ona nigdy wykorzystywana.
  2. Dlaczego mając tak duże depozyty na żądanie przez lata nie było lokat terminowych, które wreszcie zostały założone i dla zobrazowania jakie korzyści przyniosą załączamy tabelę odsetek z banku PKO BP, który obsługuje rachunek gminy. Z tej tabeli jednoznacznie wynika, że lokty mogą nam przynieść przez rok co najmniej 850 tys. zł. Proszę zwrócić uwagę, że za środki na rachunku bieżącym odsetki są 0%.

Link do aktualnej tabeli odsetek w PKO BP:  https://drive.google.com/file/d/1i7dl7NCyqLO3IP–VSLiP_mVzuFI76bk/view?usp=sharing

  1. Pytanie podstawowe po co obecnie bierzemy kolejny kredyt 12,5 mln zł jeżeli mamy tak duże środki do dyspozycji, że możemy nawet spłacić co najmniej część kredytów.
  2. Jakakolwiek odpowiedź na pytanie w pkt. 3 będzie odpowiedzią dyletanta, który nie wie, że na niespodziewane wydatki w banku można zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany tylko w nagłej potrzebie, za który płacimy tylko za gotowość stosunkowo małe oprocentowanie rzędu 0,2% do 0,5%, a nie takie jak się planuje ponad 7%.
  3. Czy kredyt w wysokości 12,5 mln zł, na którego zaciągnięcie rada gminy już wyraziła zgodę Wójtowi nie powinien właśnie być w rachunku bieżącym?

Czyż na tle tego wszystkiego co napisano powyżej nie mamy podstawy, żeby napisać, że zmiana na stanowisku skarbnika dała iskierke nadzieii, że nasze finanse będą kiedyś postawione z głowy na nogi. Niestety mamy świadomość, że decyzje podejmuje Wójt i może już niedługo okaże się, że i zmiana na tym stanowisku przyniesie nie mniejszą rewolucję.

LINK DO SPRAWOZDAŃ PRZESYŁANYCH CO KWARTAŁ DO RIO

https://bip.kosakowo.pl/m,519,budzet-gminy.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.