shadow

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY PO RAZ PIERWSZY 30.03.2018 r. NADAL JAK NAJBARDZIEJ AKTUALNY.

Świąteczny prezent od Marszałka woj. pomorskiego

W przeddzień Świąt Wielkanocnych otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo pismo – odpowiedź na naszą skargę, które możemy potraktować jako świąteczny prezent.

Otrzymane pismo jak i treść naszej skargi w linkach poniżej.

Radość z otrzymanego pisma spowodowana jest potwierdzeniem słuszności naszych działań w jednej z ważnych spraw gminnych. Sprawa dotyczy kanału z oczyszczalni ścieków, który zablokował odpływ wód opadowych i w obecnym stanie jest głównym powodem podtopień w Mostach przy najmniejszych opadach deszczu. Kanałem zajmujemy się od 2013 r. Z całą historią związaną z likwidacją kanału odprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” oraz przywróceniem Zagórskiej Strugi można zapoznać się w moich artykułach do, których linki poniżej. 

Od wielu lat działamy konsekwentnie i otrzymane pismo potwierdza najważniejszy fakt, że spółka PEWIK nie posiadając pozwolenia wodnoprawnego, występując teraz o jego uzyskanie będzie musiała dostosować się do uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania dla kanału, w którym zapisano, że przebudowa kanału ma polegać „na budowie szczelnego kolektora, rozbiórce istniejącego żelbetowego kanału z pionowymi ścianami, z umożliwieniem przywrócenia cieku Zagórskiej Strugi”.

Właśnie te zacytowane słowa, dają szczególnie mi satysfakcję gdyż potwierdzają fakt, że warto było się upierać żeby uchwalono plan wbrew oporom i krytyce wielu

i chociażby Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Nasza Ziemia”. Jakkolwiek z działaniami Naszej Ziemi w pełni się utożsamiam, w tym przypadku nie zgadałem się z przedłużaniem procedury, a byłem za szybkim uchwaleniem planu. Była i jest to wartość nadrzędna, a wątpliwości z zapisami dotyczącymi postulatów Naszej Ziemi mogą być teraz naniesione w ewentualnej zmianie do planu, chociaż minęło już 9 miesięcy, a projektu zmian do planu nie widać.

Do artykułu załączam kilka zdjęć, jak będzie wyglądać Zagórska Struga (zdjęcie nr 2 i 3), bo są to zdjęcia z Rumi gdzie ją już zrewitalizowano. U nas na razie jest tak jak na zdjęciu nr 4, ale osobiście mam wyobraźnię rozbudzoną i w mojej wizji na zdjęciu nr 4 przedstawiającym obecny kanał w Mostach, widzę odtworzoną Zagórską Struga z deptakiem i ścieżka rowerową, a obok przedszkole ze żłobkiem oraz park, a w głębi tętniący życiem odrestaurowany Pałac, którego jesteśmy właścicielami.

Tego Świątecznego widoku Życzę Wszystkim Mieszkańcom i zobowiązuję się, że wraz z członkami Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo konsekwentnie będziemy do niego dążyć.

Henryk Palczewski 

Linki:

  1. Pismo od Marszałka http://kosakowo.org/wp-content/uploads/2018/03/Odpowiedź-na-skargę-od-Marszałka-1.pdf
  2. Skarga http://kosakowo.org/wp-content/uploads/2018/03/Skarga-1.pdf
  3. Największy problem ekologiczny Gminy Kosakowo” http://kosakowo.org/?p=1100 art. z grudnia 2013 roku
  4. Radny-bezradny” – nieprawda http://kosakowo.org/?p=1591 art. z marca 2014 roku
  5. Z nadzieją w przyszłość” http://kosakowo.org/?p=4387 art. z marca 2017
  6. Kolejny krok ku normalności … przywracamy Zagórską Strugę, zamykamy ścieki w rurze http://kosakowo.org/?p=4460 art. z kwietnia 2017 roku