shadow

 

Wszyscy wykonawcy, a było ich sześciu, zadeklarowali w swoich ofertach uzyskanie przejezdności ulicy Derdowskiego (od galerii SZPERK do ulicy Żeromskiego) właśnie w tym terminie.

Jeszcze lepszą informacją jest cena najniższej oferty opiewająca na kwotę

9 317 886 zł brutto. Otwarcie ofert nastąpiło 10.05.2017 r. o godz. 12:15 i zostało poprzedzone (zgodnie z przepisami) informacją o kwocie jaką gmina ma zamiar przeznaczyć na tę inwestycję. Planowana kwota to 12 220 180 zł brutto.

Wprawdzie komisja przetargowa jeszcze oficjalnie nie ogłosiła nazwy firmy, która wygrała przetarg, ale zwycięska oferta złożona została przez znaną i doświadczoną firmę, więc można przypuszczać, że to ona będzie wykonawcą.