shadow

Z ogromną radością informujemy, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do Rady Gminy Kosakowo, o podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, terenów pod inwestycje użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, żłobek, plac zabaw i tereny rekreacyjne) w miejscowości Pogórze i Mosty. Wniosek ten, dzięki podpisom grupy radnych, będzie mógł wejść pod obrady.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo pragnie w tym miejscu złożyć ogromne podziękowania dla radnych, którzy wykazali się prawdziwą troską o interesy wszystkich obecnych i przyszłych mieszkańców.

Mamy nadzieję, że po bardziej wnikliwym zapoznaniu się z projektem uchwały, kolejni radni będą skłonni poprzeć wniosek już na tym etapie (oryginał wniosku w biurze rady).

Lista poparcia jest nadal otwarta. Zachęcamy do złożenia podpisu. Szczegóły projektu w tekście poniżej.

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo

Liliana Bareła-Palczewska

Gmina Kosakowo, jakkolwiek piękna i bogata, rozwija się chaotycznie

i nieracjonalnie. Nie chcemy jak to jest „modne” tylko narzekać, ale chcemy dać dobry przykład i przedstawić kierunek w jakim będziemy podążać.

W dotychczasowych planach rozwoju gminy zapomniano o fakcie, że niedługo Pogórze będzie zamieszkiwać ponad 10 tys. mieszkańców i nikt nie przewidział, że dla nich niezbędna będzie szkoła, przedszkole i żłobek nie wspominając o ogólnodostępnej świetlicy czy terenach zielonych. Taką samą sytuację mamy w Mostach, gdzie jedynie nie ma potrzeby budowy nowej szkoły.

Propozycja nasza zmierza do podjęcia uchwały w konsekwencji, której zostałyby zagwarantowane tereny pod przyszłe inwestycje oświatowe i socjalne.

Na poniższym zdjęciu przedstawiamy proponowaną lokalizację dla Pogórza. Teren

o pow. około 2,25 ha został przedstawiony na tle już uchwalonych planów i jest umiejscowiony w centralnym punkcie „nowego” Pogórza, do którego z najdalszych krańców jest nie dalej jak 500 m.


Wprawdzie uchwała ma tylko zagwarantować tereny w planach, ale myśląc racjonalnie przedstawiamy rozwiązanie, które pozwoliłoby także nabyć niezbędny teren i wskazujemy źródło finansowania. Pomijamy, że mamy w budżecie odpowiednie środki, to wskazujemy teren przy gimnazjum o pow. około 2 ha, który po odpowiedniej zmianie przeznaczenia terenu pozwoliłby uzyskać ze sprzedaży kwotę przewyższającą kwotę nabycia terenu, o którym piszę powyżej. Teren przy gimnazjum przedstawiony jest na zdjęciu poniżej, jest on własnością gminy i prawdopodobnie kiedyś był przeznaczony na stadion.

W naszym przekonaniu ważniejsze są boiska przy każdej szkole, a stadion z pełnowymiarowymi dwoma boiskami mamy w Kosakowie przy „Złotych Piaskach” co widać na kolejnym zdjęciu satelitarnym poniżej.

Podobną sytuację z potrzebą zapewnienia terenów użyteczności publicznej mamy

w Mostach. Mosty to do tej pory największa miejscowość w gminie, teraz na drugim miejscu pod względem ilości mieszkańców, ale wciąż rozwijająca się. Tutaj także nie przewidziano miejsca na przedszkole i żłobek no i na świetlicę wiejską. Obecnie nadarza się wspaniała okazja na zbudowanie pięknego ośrodka kulturalno-oświatowo-rekreacyjnego w samym centrum Mostów. Okazja jest związana z nabyciem przez gminę Pałacu w Mostach. Przy pałacu są jeszcze niezabudowane tereny, które są doskonałym miejscem dla budowy nie tylko przedszkola, żłobka oczywiście z ogólnodostępnym placem zabaw, ale także na budowę świetlicy, skate parku oraz w pozostałej części parku wypoczynkowego z alejkami.

Wizję tego wszystkiego dopełnia fakt niedawno przyjętej uchwały o przywróceniu biegu Zagórskiej Strugi. Zgodnie z tą uchwałą obecny szpetny betonowy kanał, ma być zamieniony ponownie na koryto Zagórskiej Strugi, a płynące nim w tej chwili ścieki mają płynąć szczelną rurą umieszczoną na jej dnie. Kolejne zdjęcie przedstawia jak wygląda Zagórska Struga od czerwca tego roku w Rumi, i tak będzie wyglądała w naszej gminie.

Poniższe zdjęcie ma służyć wyobraźni, w której możemy zobaczyć wizję terenu, który chcemy pozyskać. Zamiast paskudnego kanału z oczyszczalni ścieków będzie płynąć rzeczka, a obok deptak ze ścieżką rowerową i park oraz nasz okazały pałac.

Widok dopełniają zdjęcia Pałacu w Mostach w kilku ujęciach oraz zabytkowej alei Lipowej, która wiedzie od ul. Szkolnej. Myślę, że wielu dopiero teraz może zobaczyć jak nasza gmina jest piękna, a my chcemy żeby była jeszcze piękniejsza.


Dla rzetelności przekazu poniżej dwa zdjęcia przedstawiające plac zabaw w Mostach przy ul. Kasztanowej. Teren ten o symbolu 58.MU w obecnym planie przeznaczony jest do zabudowy mieszkaniowo usługowej. Decyzją radnych powinno się zadecydować, czy teren ten ma być nadal użyteczności publicznej i wówczas odpowiednio zmienić zapisy planu lub zmienić jego parametry tak, żeby posłużył na sfinasowanie zakupu potrzebnego nam terenu.

To samo dotyczy działki zaznaczonej na czerwono po drugiej stronie kanału patrząc na północ od pałacu. W tej chwili usytuowany jest na niej niedokończony budynek, czy też jest to już jakaś ruinka, co widać na zdjęciu.

Mam nadzieję, że przedstawiony powyżej szczegółowy opis, pozwoli radnym na świadome poparcie tej propozycji w trakcie ostatecznego głosowania.

Ewentualne wątpliwości, których w tej chwili nie widzę, postaram się wytłumaczyć na posiedzeniu komisji, na której będzie przeprowadzana dyskusja. W wyniku dyskusji radni mogą wnieść poprawki. Mam jednak nadzieję, że sedno sprawy, czyli zabezpieczenie interesu mieszkańców będzie nadrzędne.

Henryk Palczewski