shadow

Rozwiązanie jednego z największych problemów gminy nie przedstawił, do tej pory żaden kandydat ani kandydatka na stanowisko Wójta. Dlaczego temat ten jest traktowany jak śmierdzące jajo ?

Wprawdzie dwoje kandydatów przedstawiło pośrednie rozwiązanie mogące zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego, szczególnie na trasie pomiędzy rondami w Kosakowie, ale od problemu budowy prawdziwej Obwodnicy Pierwoszyna nie uciekniemy. Propozycja KWW Euniki Niemc budowy Centralnej Obwodnicy Kosakowa – COK oraz podobnej propozycji KW Stowarzyszenia Nasza Ziemia, są obiecujące, ale wymagają dalszych analiz, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Jasne jest, że potrzebujemy nie tylko obwodnicy Kosakowa, ale także obwodnicy Pierwoszyna.

Która z tych dróg powinna powstać jako pierwsza? Odpowiedź nie jest prosta i powinna zależeć od szczegółowych analiz w tym opracowania studium wykonalności.

Warto zauważyć, że Marcin Majek, jeden z kandydatów, nie zamierza rezygnować z wcześniej krytykowanego planu budowy nowego układu drogowego, który pierwotnie uznano za obwodnicę Pierwoszyna. Niestety, projekt ten napotkał na przeszkody, w tym brak zgody konserwatora zabytków. Podczas spotkania KWW Marcina Majek nie wspomniał on słowem, iż projekt praktycznie upadł nie uzyskując zgody konserwatora zabytków

Należy zwrócić uwagę, że złożony wniosek o ZRID dotyczy tylko odcina pomiędzy rondami (obrazek poniżej), a nie całej trasy Kosakowo – Mosty. Kwota jaką już wydano na projektowanie to 779.820,00- , wypowiedź wójta na ten temat pod linkiem: https://youtu.be/wdL5oBr1mBk?t=1603

Zdaje się, że na decyzję o wyborze najmniej korzystnego wariantu mogła znacząco wpłynąć grupa radnych z komitetu „Nowej Jakości”, teraz znanego jako „Gmina Na Fali Rozwoju”. Radni, którzy także i teraz kandydują do rady to: Mirosław Marek, Jóżef Melzer, Beata Gloza oraz Andrzej Śliwiński

Pierwszych troje z nich podpisało się pod pismem Rady Parafialnej przekazując pismo także do wiadomości Metropolity Gdańskiego, Kurii Metropolidalnej w Gdańsku oraz Radnych Gminy Kosakowo.

Opinię najlepiej obrazuje wypowiedź radnego z Dębogórza Józefa Melzera pod linkiem: https://youtu.be/2bA5JemFkvY?t=3012 , który określił wybór Wariantu Nr 1 jako „nagonka na kościół” , a jeszcze dobitniej określono to w mailu zainteresowanego przedsiębiorcy stwierdzeniem „Realizacja Wariantu 1 […] jest ewidentnym atakiem na Kościół i jego wartości.” str. 62 uwag przesłanych do UG.

Link do pliku z wszystkimi uwagami: https://drive.google.com/file/d/1i2uEcveZhsCAmrYSbUTunhAogcDSXXHF/view?usp=sharing

Do jakiego doszło absurdu niech świadczy fakt, iż pośród uwag złożonych do wniosku o ZRID znalazła się uwaga przedsiębiorcy, który bardzo optował za wariantem realizowanym przez Wójta. Przedsiębiorca teraz zwrócił uwagę, iż wnioskowany projekt pozbawia go wjazdu dla jego ciężkiego sprzętu i ciężarówek na teren zakładu, który praktycznie zostanie unieruchomiony. Zgodnie z Wariantem Nr 1 takiego problemu by nie było. Obrazek poniżej pokazuje brak dojazdu do zakładu: Usługi Ziemnych i Drogowych Alfred Miklaszewicz.

Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest próbować przebić się przez mur, idąc na przysłowiową główkę? To nie tylko nieprzyjemne, ale też nieskuteczne. Jednak są takie wyzwania, które wymagają od nas wyjątkowego poświęcenia. Takim wyzwaniem dla naszej społeczności jest sprawa budowy Obwodnicy Pierwoszyna. Teraz, gdy projekt zaczął żyć własnym życiem pod nową nazwą „Nowy Układ Drogowy”, warto zadać sobie pytanie: czy na pewno o to nam chodziło? Projekt ten, mimo zmiany etykiety, ma niewiele wspólnego z prawdziwą obwodnicą, na której nam wszystkim zależy. To czas, byśmy zjednoczyli siły i zastanowili się, jak możemy przekształcić tę sytuację w rzeczywiste rozwiązanie, które przyniesie ulgę naszej społeczności. Razem możemy zmienić bieg wydarzeń i sprawić, by nasza droga do celu była nie tylko prosta, ale i skuteczna. Czy jesteście gotowi dołączyć do tej podróży?

Wieloletnie starania mieszkańców Pierwoszyna i nie tylko, wymusiły podjęcie tematu, który został perfekcyjnie przedstawiony w dniu 15 marca 2021 r. podczas konsultacji internetowych, nagranie pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=5dvDRFBh0zQ Wynik konsultacji praktycznie był jednoznaczny, wybrano Wariant Nr 1. Ku zaskoczeniu wszystkich, podczas Sesji rady Gminy Wójt oświadczył, że jednoosobowo podął decyzje o wyborze Wariantu Nr 4, chociaż jak sam potwierdził najbardziej popierany był

Wariant Nr 1. Nagranie oświadczenia pod linkiem https://drive.google.com/file/d/14SPYrLoBSoQyoTTH36WODVkJsQLgWKP1/view Przebieg rozpatrywanych wariantów najlepiej przedstawiono na prezentacji omówionej przez projektantów w trakcie konsultacji. Link: https://drive.google.com/file/d/1hud0pOmv9Kqo2gbFRqBhlMetXOZelL4O/view?usp=sharing

Stosowny wniosek ZRID w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie” Zadanie 1 złożono 14.08.2023 r.. Warto podkreślić, że wniosek złożono tylko na Zadanie 1, które jak widać na obrazku obejmuje praktycznie tylko trasę pomiędzy rondem przy Biedronce, a rondem przy Urzędzie Gminy.

Wniosek ZRID jest do tej pory procedowany w starostwie. Wniosek napotkał szereg przeszkód. Najważniejsza przeszkoda, to brak zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wyraźnie w piśmie z dnia 03.02.2023 r. zaopiniował negatywnie rozwiązanie zawarte w materiałach […] stwierdzając w wyjaśnieniu stanowiska w pkt. 3. „należy odstąpić od zamiaru budowy nowej drogi w miejscowości Kosakowo”.

W tej sytuacji można obrać dwie drogi. Pierwszą drogą jest oczekiwanie na zmianę konserwatora zabytków i to już się zadziało na początku roku. W naszej sprawie zmiany stanowiska jeszcze nie ma.

Drugi kierunek to przyjąć stanowisko konserwatora i pomyśleć nad lepszym rozwiązaniem dla gminy, które zadowalałoby także konserwatora, który stoi na straży starego ruralistycznego układu dróg.

Nie byłbym sobą gdybym nie próbował takiego rozwiązania przedstawić. Propozycję zmiany przedstawiam na poglądowym obrazku poniżej.

Nawet pobieżna analiza wskazuje, że:

  1. Propozycja powinna zadowolić Konserwatora zabytków z racji, że nie narusza ruralistycznego układu, a jedynie poszerza aktualną trasę o kolejną jezdnię.

  2. Propozycja pozwala na zaoszczędzenie około 0,5 ha gruntu gdyż ogranicza się do budowy jednej jezdni zamiast dwóch.

  3. Propozycja pozwala zachować górkę saneczkową oraz teren gdzie od zawsze odbywają się gminne imprezy w tym np. dożynki, ale i najnowsza „Wyprzedaż Garażowa”.

  4. Nie mniej ważnym elementem jest oszczędność w kosztach związana z bydową tylko jednej jezdni.

Przedstawiona propozycja odnosi się tylko do Zadania 1, na które Wójt złożył wniosek. Pozostały odcinek od Ronda przy policji do ul. Zielonej, a następnie do Gdyńskiej na wysokości Wiązowej, wprawdzie jest w projektowaniu, ale Wójt o tym w ogóle nie wspomina.

W tym miejscu należy więcej opisać poszczególne warianty.

 

Czytając opis zawarty na slajdzie z prezentacji Wariantu nr 1, nic dodać nic ująć, natomiast

czytając opis Wariantu nr 4, można sobie zadać pytanie, jak można było wybrać tak niekorzystną propozycję.

Oto szereg dodatkowych zalet związanych z Wariantem nr 1:

  1. Fragment rysunku Wariantu nr 1 przedstawia skrzyżowanie z ul. Słonecznikową, a więc bardzo korzystny wjazd i wyjazd z osiedli zastępujący dojazd ul. Kalinową.

  1. Jak widać na zdjęciu poniżej z pomiarami długości tras, Wariant nr 1 kolor żółty–

    to 1 794 m, natomiast Wariant nr 4 kolor niebieski – to 2 220 m. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby stwierdzić, iż trasa W 1 jest o 426 m krótsza od W4, czyli szybciej i mniej spalin.

Na koniec pytanie, gdzie w obecnej sytuacji jak na zdjęciu z satelity przewidziano parking, czyżby walczący o zieleń mieli zamiar wycinać piękne stare drzewa zamiast na terenie przed kościołem zrobić piękny park, który przyciągałby wiernych także na spacery, a nie tylko do kościoła. Wariant nr 1 przewiduje parking za nowym kościołem, do którego byłby swobodny dojazd.

Ciekawe który kandydat czy kandydatka  podejmie temat, chociażby  tylko trasy pomiędzy rondami, co jest niebywale pilną sprawą. Jedno mogę napisać, wariant przedstawiony z dodatkową jezdnią  nie jest moim pomysłem, ale na tym etapie niech nazwisko autora pozostanie jeszcze tajemnicą.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *