shadow

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców posiadających kartę mieszkańca.

Stan obecny i uwarunkowania wdrożenia bezpłatnej komunikacji:

Zgodnie z informacją z dnia 31.05.2023 r. przychody z biletów ZKM i MZKZG oraz dopłaty gminy Kosakowo kształtowały się jak podano w tabeli.

Tabela do edycji pod linkiem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JF4D4YvkyH7hKzKRKuE-F27RwYo6gaFf/edit?usp=sharing&ouid=102699583842925575809&rtpof=true&sd=true

Źródła danych:

w pkt. 2 wskazano, że system FALA jest już zintegrowany z Gdańską Karta Mieszkańca.

Korzyści z wprowadzenia bezpłatnej komunikacji:

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kosakowo#poziom-wyksztalcenia-mieszkancow

w tym czasie rejestr u komisaarza wskazywał na 31.12.2022 r. 17 280 mieszkańców.

Biorąc za punkt odniesienia porównywalne dane na dzień 31.12.2022 r. różnica pomiędzy uajwnionymi mieszkańcami, których podatki w odpowiedniej części trafiaja do gminy a zarejestrowanymi wynosi 20 599 – 17 280 = 3 319.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że wystarczą 1474 osoby, które jako nowe wystąpią po kartę mieszkańca, a dodatkowa kwota z ich podatków pokryje ubytek wpływów z biletów. Jeżeli to nie będzie głównym powodem ujawniania się mieszkańcóww rejsetrze osób zamieszkałych to karta mieszkańca będzie przewidywała jeszcze inne profity.

Reasumując, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji może być dla gminy korzystne gdyż:

  • pozwoli na rejestrowanie się nowych mieszkańców (wpływ ich podatków)
  • zmniejszy korki na drogach, bo część mieszkańców może zdecydować się na korzystanie z bezpłatnej komunikacji, która będzie szybsza w związku z rozbudowywanymi bus pasami
  • powodem przesiadki na bezpłatną komunikację mogą być także coraz droższe opłaty parkingowe w Gdyni.

Najważniejsze – mieszkańcy zaoszczędzą pieniądze, które teraz płacą za bilety jednorazowe i miesięczne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *