shadow

Propozycja Euniki Niemc może doraźnie nas uratować. Wójt mówi – nie ma żadnego miejsca na budowę szkoły https://drive.google.com/file/d/1YAPzmP3lN5EFKekafZT1B53CU4HNUctB/view , Eunika Niemc proponuje racjonalne rozwiązanie. https://www.youtube.com/watch?v=5xzMwRAeGBo Historia obecnej sytuacji deficytu w …

shadow

„Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich” Arthur Schopenhauer Tytułowy cytat w pełni obrazuje zadowolenie z wyroku jaki opublikowano na pierwszej stronie biuletynu gminnego z maja 2018 w sprawie naruszenia przeze mnie dóbr osobistych Marcina …

shadow

Okradanie gminy, czy tylko niekompetencja ? Według dokumentów do, których dotarłem, Gmina Kosakowo już straciła co najmniej 122 tys. zł, a w przyszłości kolejne setki tysięcy. Na odpowiedź na zadane w tytule pytanie będę musiał poczekać do czasu kiedy Rada Gminy rozstrzygnie złożoną przeze mnie skargę na …

shadow

Sołtys Pogórza wprowadza nowe standardy zebrań wiejskich Będąc pod wrażeniem formy spotkania w Pierwoszynie podczas, którego prezentowałem pytania, referendalne, Sołtys Pogórza a zarazem Radny Gminy Kosakowo Pan Antoni Strzelec, poprosił mnie o przygotowanie prezentacji na temat ważnych spraw dotyczących Pogórza. …