Ogłoszenia dotyczące środowiska

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo nr ROŚ.6220.1.2.2023 z dn. 06.03.2023r. o uzupełnieniu informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia polegajacego na: „„Opracowaniu i złożeniu w imieniu Zarządcy drogi wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulicy Klifowej w miejscowości Mechelinki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i pełnieniem nadzoru autorskiego”.

  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo nr ROŚ.6220.1.2.2023 z dn. 16.02.2023r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacujnej przedsięwzięcia polegajacego na: „Opracowaniu i złożeniu w imieniu Zarządcy drogi wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulicy Klifowej w miejscowości Mechelinki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i pełnieniem nadzoru autorskiego”