Ważne dla każdego ustawy i uchwały

  1. Ustawa o samorządzie gminnym

  2. Statut Gminy Kosakowo oraz zmiany do statutu

  3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym